»Dagtid arbetar jag nu i ett tält utanför min vårdcentral«

»Dagtid arbetar jag numera i ett tält utanför min vårdcentral«

Dagtid tar ST-läkaren Agmall Sarwari hand om dem som har ett personnummer, en adress, en fast punkt i livet. Men det är på torsdagskvällarna magin händer. Då volontärarbetar han för Läkare i världens klinik och tar hand om de andra.

Uppmuntran till bättre vård av neurologiska skador

Uppmuntran till bättre vård av neurologiska skador

Alla böcker som uppmuntrar till bättre omhändertagande av personer med neurologiska skador och sjukdomar är av värde, menar anmälaren beträffande en brett upplagd ny bok. Här beskrivs rehabilitering och vård av patienter i sviterna efter stroke eller traumatisk hjärn- eller rygmärgsskada samt av patienter med MS och parkinson.

Analyser av domäner bortom psykiatrins DSM-system

Analyser av domäner bortom DSM-systemet

En ny bok om kunskap att upptäcka bortom psykiatrins diagnosmanual DSM finns nu att läsa för alla i professionen som känner att de behöver lyfta blicken från skattningsskalor och kryssrutediagnostik, menar Läkartidningens recensent.(3 kommentar)

Evidens för nyttan av fysisk aktivitet

Evidens för nyttan av fysisk aktivitet

Det är aldrig för sent att börja röra på sig och förbättra utsikterna till en god hälsa även längre upp i åren. Omfattande vetenskaplig evidens för att det förhåller sig så har tolkats i en ny bok av två av Sveriges mest erfarna forskare inom området fysisk aktivitet och hälsa.

»Det är själen som tar kål på kroppen«

»Det är själen som tar kål på kroppen …«

Författaren Hjalmar Bergmans liv präglades av stor kreativitet och omfattande litterär produktion men också av ett kaotiskt privatliv med svartsjuka, substans-missbrukoch sjukdom. Psykiatern och beroendeläkaren Lars Sjöstrand sammanfattar.

»Min morgonrutin skapar nya arbetstillfällen för sjukvården«

»Min morgonrutin skapar nya arbetstillfällen för sjukvården«

Arbete är ett effektivt sätt att hålla tankarna borta från det egna hälsotillståndet, medan man som pensionär är fri och ledig att nagelfara såväl fysik som psyke på jakt efter minsta tecken på någonting sjukt. Hur det kan vara berättar Göran Elinder i sin krönika.(2 kommentar)

Sakligt om pandemier och epidemier

Sakligt om pandemier och epidemier

En ny och befriande sakligt skriven bok om smittor, smittskydd, epidemier och pandemier är extra aktuell i dag då spridningen av covid-19 sätter sjukvårdens beredskap på prov.

Arvid Lindaus forskning – och ett Nobelpris 93 år senare

Arvid Lindaus forskning – och ett Nobelpris 93 år senare

Nobelpriset i medicin eller fysiologi 2019 delades mellan tre personer som arbetat med VHL-genen och VHL-proteinet. VHL står för von Hippel–Lindau, efternamnen på en tysk ögonläkare och en svensk patolog verksamma i början av förra seklet. Svensken Arvid Lindaus forskning har således en spännande koppling till ett Nobelpris nästan hundra år senare. 

»Fokus glider obemärkt från att bota, lindra och trösta till att koda, registrera och skarva.«

»Fokus glider obemärkt från att bota, lindra och trösta till att koda, registrera och skarva.«

Visst är det bra att skattefinansierade verksamheter som sjukvården mäts och utvärderas så att ineffektiva arbetsmetoder kan bytas ut. Men hur mäts effekten av att jag hejar på en patient i väntrummet och glatt noterar att han har blivit av med kryckorna, frågar sig Gustav Brattström i sin krönika?  (11 kommentar)

»Detta är så långt ifrån nätläkarens vård av samhällets mest friska och resursstarka som jag någonsin kan komma.«

»Detta är så långt ifrån nätläkarens vård av samhällets mest friska och resursstarka som jag någonsin kan komma.«

Med all aktiv behandling avslutad vårdas patienten palliativt i hemmet i en avlägsen del av ön. Och i akut läge finns sjukvården på plats rent fysiskt – inte bara som en skärmbild av en konsult från cyberrymden, berättar Björn Englund i sin krönika.(11 kommentar)

»Jag byter kön, jag byter ålder … etniskt ursprung. Jag byter diagnos, bostadsort, släktförhållanden, frisyr …«

»Jag byter kön, jag byter ålder … etniskt ursprung. Jag byter diagnos, bostadsort, släktförhållanden, frisyr …«

Läkare behöver lära sig av autentiska fall därför att hopdiktade fall aldrig någonsin blir så komplexa som de är i verkligheten, skriver Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. Samtidigt måste sekretess och patienters integritet ovillkorligen skyddas – en sak som hon arbetar mycket med inför varje fallbeskrivning. (6 kommentar)

»Vi borde vara betydligt vaksammare på vad det är som övervakas, av vem och i vilket syfte.«

»Vi borde vara betydligt vaksammare på vad det är som övervakas, av vem och i vilket syfte.«

Vem ska övervaka övervakarna som dokumenterar en medarbetares hela arbetspass till exempel inom sjukvården. Mätningar för kvalitetskontroll är bra, men vi måste hålla koll på Storebror om vi vill värna om vår integritet, menar Jakob Ratz Endler i sin krönika. 

Personer och instrument i obstetrikens utveckling

Personer och instrument i obstetrikens utveckling

Förlossningsrummets praxis och de instrument som användes som hjälpmedel beskrivs ur historiskt perspektiv i en nyutkommen bok. Utförlig, rikt illustrerad och mycket läsvärd, anser Läkartidningens recensent.  

Användbar manual för alla kirurger

Användbar manual för alla kirurger

En operationsmanual som möter ett behov i den kirurgiska subspecialiseringens Sverige. Alla kirurger kan ha nytta av den här ambitiösa boken, som täcker hela det kirurgiska fältet, enligt Läkartidningens recensent.

Välkommen bok med råd till föräldrar

Välkommen bok med råd till föräldrar

En utförlig guidebok om barnsjukdomar, skriven av en barnläkare med djup sakkunskap och pedagogisk talang, innehåller en stor mängd aktuell information som föräldrar kan ha nytta av. 

Besvikelsens tidevarv för medicinen

Besvikelsens tidevarv för medicinen

En veteran inom medicinen tar pulsen på samtidens medicin och konstaterar sjukdomstecken som inte lär gå över i första taget. Seamus O'Mahony, irländsk gastroenterolog, skriver trivsamt med humor och skärpa, men utan att skräda orden, om en stundande besvikelsens tidevarv. 

Förutsättningar för god patientsäkerhet

Förutsättningar för god patientsäkerhet

Nya, viktiga aspekter på arbetet med patientsäkerhet finns i en ny antologi redigerad av Synnöve Ödegård, som bland annat startat Sveriges första universitetsutbildning i ämnet patientsäkerhet. Läkartidningens anmälare rekommenderar boken till alla i praktiskt arbete inom svensk sjukvård. 

»Jag förstår nu varför geriatrikbakjouren sa nej till MRSA-patienten«

»Jag förstår nu varför geriatrikbakjouren sa nej till MRSA-patienten«

En bakjour i geriatrik har sagt nej, och en patient smittad med MRSA får ligga kvar på akuten – efter 30 timmar där. Jonathan Ilicki tappar först förtroendet för systemet, men efter att ha läst en text som ger perspektiv ändrar han uppfattning.

»Att gråta inför mina patienter när jag vill vara stark och professionell känns som ett svårt nederlag.«

»Att gråta inför mina patienter när jag vill vara stark och professionell känns som ett svårt nederlag.«

Ska man ifrågasätta sin förmåga att verka som läkare om man i sitt förhållningssätt till det otänkbara uttrycker sin empati genom en känsloyttring som vanligtvis uppfattas som svaghet och brist på kontroll? Tina Vilhelmsson berättar om en typisk situation då läkare kan ställa sig just den frågan. (3 kommentar)

Ett fall för rättspsykiatrin i Sverige 1929

Ett fall för rättspsykiatrin i Sverige 1929

Ett tidsdokument av stort psykiatrihistoriskt intresse, kallar recensenten boken om en tragedi som inträffade i mars 1929 i det lilla samhället Vesene i Västergötland. Fallet med den unga mamman som dödade sina tre barn genom ett plötsligt infall blev en utmaning för samtidens rättspsykiatri.

1 2 3 74