Efter några timmars trevlig sträckläsning av »Anestesiologi« från anestesikliniken i Lund kan jag kort sammanfatta: Grattis Lund och, kanske ännu viktigare, grattis alla medicinstuderande, AT-läkare, ST-läkare i kirurgiska discipliner inklusive anestesi. Här har ni en lättläst, trevlig, uppdaterad, heltäckande, enkel svensk »lärobok« i perioperativ anestesi.

Boken är basal men helt adekvat som baslitteratur inom området perioperativ anestesi. Innehållet är av god kvalitet och uppdaterat enligt »senaste rön«. Det är givetvis viktigt att poängtera att fokus är vardagsanestesi, preoperativ bedömning, anestesi/bedövning och den initiala postoperativa vården. Den omfattar inte intensivvård, mer utvecklad farmakologi, fysiologi eller smärtbehandling utan är helt inriktad på det basalperioperativa omhändertagandet.

Författarna skall ha en eloge. Boken är synnerligen nyanserat skriven och täcker svensk anestesi 2005. Trots att vi alla känner till att medicin har en benägenhet för endemiska lösningar ger boken en mycket god generell beskrivning av ämnet. Som inbiten Stockholmare och »KI-lärare« läser jag boken med stor glädje och känner att jag mer än gärna rekommenderar den till studenter och ST-läkare. Än en gång skall det understrykas att detta är en bok avsedd som grund. Det är inte en uppslagsbok eller fördjupningslitteratur. Boken är utan tvivel ämnad att läsas från pärm till pärm för att ge en första överblick/inblick i ämnet anestesiologi. Den är så välskriven att det går att ta till sig texten på några timmar.

Som grund/baslitteratur för studenter, AT-läkare, ST-läkare är boken perfekt. Den är välskriven och lättläst, och innehållet är generellt och okontroversiellt. För lärare och handledare är boken trygg, det finns inga specifika djupdykningar och »överraskningar« som kan vålla oklarhet eller otydlighet vid självstudier. För blivande anestesiologer måste den givetvis kompletteras med speciallitteratur för respektive subområde inom anestesiologin. I mina ögon är boken riktad till läkare, jag har svårt att se värdet av den i vidareutbildningen av t ex narkossköterskor.

Detta är en klassisk introduktionslärobok. Den beskriver anestesi från ett klassiskt läroboksupplägg; introduktion, preoperativ bedömning, övervakning, luftväg & andning, narkosapparaten och så vidare. Boken har en del enkla förklarande bilder och tabeller, och den ger bra hänvisning till modern fördjupningslitteratur.