Poul Bjerres (1876–1964) stora förebild var Nietzsche, och hans skrifter om denne väckte internationell uppmärksamhet. Bjerre polemiserade mot Söderberg efter den stora debatten kring »Doktor Glas«.

Han inspirerades tidigt av hypnosen, fick kontakt med Freud i Wien och introducerade psykoanalysen i Sverige på 1910-talet.
Snart bröt han dock med denna terapiform och utvecklade sin egen lära, psykosyntesen, som bl a tog avstånd från Freuds betoning av sexuella drivkrafter.
Bjerres skrifter var ovanliga i det att de var förståeliga även för de icke medicinskt skolade, och de hade ofta en rent litterär kvalitet.

På äldre dagar sysselsatte han sig med religiösa frågor, publicerade 1927 »Korset och livsbägaren« och engagerade sig för att reformera den svenska kyrkan. Han strävade också efter en organiserad samverkan mellan präster och läkare på psykoterapins område.


Wassily Kandinsky. »Impressions of Sweden« heter denna akvarell som Kandinsky skänkte till Poul Bjerre 1916. Så vitt man vet är detta det enda verk Kandinsky gjorde för att skänka till en privatperson. Poul Bjerre är till och med avbildad i landskapet. Foto: Stockholms auktionsverk.