När Sveriges öar år 2001 räknades av Statistiska centralbyrån befanns antalet vara 221 800, men ingen annan än en riktig ö-älskare som Anders Källgård kan väl i och för sig vara intresserad av den siffran. Så många öar har han inte heller beskrivit i den aktuella boken, som är tjock nog ändå! Han har speciella krav på en »riktig« ö – den skall vara bebodd året runt, och den får inte ha fast landförbindelse i form av en bro. Då sjunker antalet svenska öar till 1 216. Tar man sedan bort de 815 »övergivna« öarna, de som under 1900-talet förlorat sin fasta befolkning, blir det 401 kvar.

Anders Källgård är distriktsläkare i Halland när han inte jagar öar världen över eller deltar i ökonferenser. Han har länge varit flitig som författare om öar och öbor och otroligt flitig när det gällt att skapa sitt stora opus »Sveriges öar«. I tio kapitel redovisas öarna utefter Sveriges yttre kust, likaväl som de som finns i sjöar och vattendrag. Det är lätt att orientera sig. Innehållsförteckningen är geografiskt uppdelad, och den trespaltiga öförteckningen upptar tolv sidor!

Alla kapitlen har en inledande del, där författaren diskuterar öar och öliv i allmänhet, likaväl som det aktuella områdets speciella problem. Redan i dessa inledningar finns en uppsjö av njutbar information, t ex i andra kapitlet, där han diskuterar Homo insularis, den öboende människan, och hennes karaktäristika.
Var och en av de 401 öarna beskrivs i detalj, med kartskiss och uppgift om läge på sjökortet, antal invånare och hur man kan nå den. Så skildras historik och natur, hela tiden med talrika upplysningar om de boende, döda som levande, deras personligheter och levnadsförhållanden.

Illustrationerna förtjänar några egna ord. Konstnären Johnny GR Ahlberg har ritat ett stort antal tuschteckningar, infogade i texten, och målat ett 70-tal akvareller, som samlats på ett par ställen i den stora volymen. Alla är charmfulla, i ordets bästa betydelse kongeniala och bidrar starkt till att lätta upp boken och öka dess njutbarhet.

Sveriges öar är en underbar bok – och en kulturgärning av stora mått. Man kan få veta allt om sin egen ö och bygd, men man kan också utan att vara ö-älskare – som kan kallas både nesofiler och islomaner. Slå upp boken och fascineras av den speciella del av Sverige som träder fram i ord och bild! Det är en fröjd att bläddra i den vackra och innehållsrika boken. Var man än kommer in vill man se mer och läsa mer.