Denna behändiga häftade volym behandlar såväl basal patogenes som laboratorie- och klinisk diagnostik av bakterie-, svamp- och parasitsjukdomar inom hela veterinärmedicinen med stark tonvikt på smittspridningsvägar av såväl välkända som av en rad »nya« infektioner, särskilt zoonoser och deras spridning.

Boken är välillustrerad med ett 100-tal bilder i färg. I varje kapitel finns ett par lättlästa tabeller, som visar indelning av stafylokocker och andra klassiska patogener samt deras infektionspanorama hos olika djur och människa.

Kapitlen över flera »nya« patogener, såsom Campylobacter, Helicobacter, Arcobacter är välskrivna och innehåller aktuell information om nya möjliga zoonoser.
En rad nya tarmpatogener, som Brachyspira och Lawsonia som orsak till kronisk IBD-liknande tarmsjukdom, beskrivs på ett inspirerande och läsvärt sätt.

Flera klassiska zoonoser är viktiga etiologiska agens till kroniska infektioner hos HIV- och andra patientgrupper med immundefekter. Detta illustrerar väl behovet av ny kunskap inom den komparativa medicinen och av att överbrygga gränsen mellan veterinärmedicin och humanmedicin samt dess gränsyta livsmedelsmikrobiologi.

Boken rekommenderas till varje infektionsklinik, kliniskt veterinärmedicinskt mikrobiologiskt laboratorium och kliniskt mikrobiologiskt laboratorium vid våra sjukhus.