Gustaf Petrén:
»Det kan starkt ifrågasättas om det är socialt tillåtet för en klinikamanuens att vara gift«


Kirurgprofessorn och lundensaren Gustaf Petrén (1874–1962) var ett av tolv framgångsrika barn från ett prosthem i Halmstad; flera bröder blev också välkända läkare.

För patienterna fanns han alltid tillgänglig, liksom för den kollega som behövde råd och stöd. Kraven på medarbetarna var dock extrema. GP var uppenbart inte särskilt socialt förstående; rubrikens citat speglar en förgången tidsanda. Utan chefens tillstånd gifte man sig ej…

Petréns avhandling ansågs briljant. Han insåg att gallstas måste opereras tidigt innan koagulationsförmågan nedsattes via levern, och han var därmed nära att upptäcka vitamin K. Han tillhörde den sista generationen som försökte hålla samman sitt huvudämne och var motståndare till all subspecialisering.

Under hans operationer var det dödstyst på salen. Hierarkin var strikt. Vid morgonavrapporteringen framkom att en piga hos en av hans kolleger under natten hade opererats akut för appendicit av jourhavande. GP var missnöjd:
»Professorsjungfrur opereras av förste underläkaren, inte av andre.«
Var det verkligen bättre förr?