Det här är en väldigt ful bok. Hur man tänkt när man försökt få orden »akut« och »pediatrik« i korsform övergår mitt förstånd. Jag avstår från att försöka läsa titeln på pärmen; som tur är står den på ryggen.
Det är också en väldigt bra bok. Den kan varmt rekommenderas till de flesta som på något sätt kommer i kontakt med sjuka barn, antingen man gör det på universitetssjukhusets barnakut, eller som BVC-läkare på vårdcentral. Den får inte saknas i något referensbibliotek värt namnet.

Såvitt jag kan se är de flesta ämnen som kan tänkas bli aktuella i en akutsituation väl täckta, ibland mer än så. Något ytterligare att önska är svårt att komma på. Ämnen som »Barn som far illa«, »Smärtbehandling« och »IT i pediatriken« har fått en förtjänstfull behandling. Författarlistan är imponerande. Det skall nog till en alldeles speciell personlighet hos en recensent för att ha synpunkter på de i boken föreslagna handläggningarna.

När jag ombads att recensera boken, kände jag först att det uppdraget kanske hellre skulle ges till någon under ST-utbildning, eftersom det förefaller vara den största målgruppen för böcker som dessa. Så småningom insåg jag emellertid att målgruppen kanske var betydligt större. Akut neonatologi och kardiologi med mera må vara högintressant för barnläkare under utbildning, men alla tillstånd kan faktiskt dyka upp var som helst, och då måste vi alla slå upp och läsa på det vi inte hanterar i vardagen.

Min egen utbildning till barnläkare ligger en del år tillbaka i tiden, men jag minns väl behovet av handfasta råd i akutsituationer. I min bokhylla står första och andra upplagan av denna bok tillsammans med det lokala kompendiet från barnkliniken. Denna upplaga skiljer sig avsevärt från mina tidigare. Dess förtjänst är att den ingående beskriver handläggningen av akuta tillstånd och att den kombinerar detta med en stor mängd tabeller, figurer och faktarutor, avsedda att vara till hjälp vid differentialdiagnostik och därpå följande akutterapi. För det mesta är framställningen mycket komprimerad och faktaspäckad, ibland svårläst för en recensent, men sannolikt helt adekvat för den som står på akutmottagningen eller vårdavdelningen mitt i natten.

Det märks att det var över tjugo år sedan man kom i kontakt med akut neonatologi och mycket annat. Denna insikt gör att man anar att det kommer att behövas täta uppdateringar av faktastoffet i den allt snabbare förändring den medicinska vetenskapen är stadd i. Detta är förstås en utmaning för redaktionen, och nu när denna senaste upplaga är så modern att den innehåller ett kapitel om IT i pediatriken, borde man kanske fundera på att ge ut boken i e-format. Detta skulle underlätta uppdateringar och sannolikt bereda marken för att fånga upp de handdatoranvändare som idag har installerat Harriet Lane där. »The Harriet Lane handbook« är ju ändå den stora konkurrenten på denna marknad. Dess nackdel är förstås den huvudsakligen amerikanska terapitraditionen, och den skiljer sig från föreliggande bok bland annat genom att den inte är så snävt akutmedicinskt inriktad. Den finns både som a-bok (a-bok = analog bok, dvs bok tryckt på papper och limmad eller inbunden) och e-bok, vilket jag ser fram emot att även »Akut pediatrik« kommer att göra.

Sammanfattningsvis: Köp boken! Gör sedan som vi gjorde i skolan – klä om den i ett tufft papper (jag hade ett med raketer) och sätt etikett på! Lägg den i rockfickan (jag rekommenderar rock även på BVC) och var rädd om den – låna inte ut den!