Evolutionen och speciellt förmänniskans utveckling mot vår människoart är det mest intressanta ämne jag kan tänka mig. Därför smet den här boken direkt förbi högen med böcker på vänt
när jag fick den från biblioteket, varefter den sträcklästes.

I Lasse Bergs bok blandas fakta om människans evolution baserade på fossilfynd med berättelser om personliga möten med världens främsta forskare på området. Vidare beskriver han människans kulturella utveckling, ger personliga betraktelser och bjuder på ett besök hos Bushfolket, vars levnadssätt som samlare anses stå den ursprungliga människans levnadssätt nära. Med alla dessa infallsvinklar får man som lekman en allsidig inblick i vår arts utveckling från apa till människa.

De första människorna levde som samlare och jägare i små grupper. Berg beskriver ett liv i harmoni där egenskaper som samarbete och konfliktlösning var viktiga bland människorna. Till skillnad från schimpansen utmärkte sig människan genom att ha livslånga och jämlika parrelationer. Detta har selekterats fram eftersom människan gör en stor och livslång investering i sin avkomma, och båda föräldrarna behövs för dess överlevnad. Jag tycker att det är en sådan hoppingivande kunskap att det är egenskaper som fredlighet och jämställdhet som har varit vårt vinnande koncept genom årmiljonerna! Jag har nu också fått lära mig att det inte är savannen som är vår ursprungliga hemvist, utan att det var människor längs kusterna som med hjälp av olika verktyg skaffade sig en så pass proteinrik föda att det blev energi över för hjärnan att växa.

En liten grupp människor utvandrade från Afrika och gav upphov till resten av världens befolkning. Det gör att den genetiska variationen är större mellan afrikaner än mellan världens befolkning i övrigt. Det är inte korrekt att dela in människogrupper i olika raser. Vi är genetiskt sett en alldeles för homogen art för det. Vi är alla från Afrika!

Vad fick då människan att ge upp det lättjefulla samlarlivet och inordna sig i det vi nu kallar civilisation, där de som arbetar får slita betydligt mer än de genomsnittliga tre timmars arbete per dag som behövdes hos samlarfolket? Möjligen var det så att där människan drog fram utrotade hon de stora däggdjuren med matbrist som följd, vilket nödvändiggjorde jordbruket. Folket blev bofast och feodalsamhället föddes, där några få tog makten över andra.

Lasse Berg skriver som en journalist, och när man läser boken får man intrycket att det är en enda lång tidningsartikel. För mig är det störande att han delvis använder meningar som inte är fullständiga. Är det kanske en vana bland skribenter för att komprimera texten eller helt enkelt ett sätt att skapa närvaro och dramatik?
Likaså känns några ordval främmande för mig t ex benämningen »det svarta Afrika«. Har man som Lasse Berg bott i Afrika under långa tider har man kanske auktoritet att använda den benämningen, men för mig låter det kolonialt. Likaså tycker jag det låter märkligt att kalla forskarnas miljoner år gamla fossilfynd av människoskelett för deras »flickvänner«. Källhänvisningarna är inte så utförliga som man kan kräva av en faktabok. Det är svårt att hitta en originalartikel när hänvisningen, som den gör vid några tillfällen, går till andrahandsinformation från dagspressen.

Som medicinare skulle det vara intressant att veta vilket sjukdomspanorama den ursprungliga människan var utsatt för. Det kan förstås bara bli spekulationer, men man kan ju snegla på de folkgrupper som har ett levnadssätt liknande den ursprungliga människans. En god nutrition i kombination med varierade motoriska rörelser och små grupperingar torde ha gjort människan mindre sårbar för belastningsskador och epidemier. Om en stor del av vätsketillförseln kom från frukter kan man ju tänka sig att sjukdomar till följd av förorenat vatten var mindre vanliga. Detta kan ju vara ett uppslag för författaren Lasse Berg att spinna vidare på och publicera i Läkartidningen!

Sammanfattningsvis är det en upplevelse att läsa den här boken, och jag fylls av vördnad inför historien och de unika fynd som gjorts från människans förhistoriska tid.