Citatet ovan är ett exempel på Henrik Lagerlöfs ibland bisarra, men inte helt feltänkta, formuleringskonst.

Lagerlöf (1907–1999) var en briljant internist, som fick delar av sin utbildning hos legenden Hilding Berglund vid den s k gangsterkliniken på S:t Eriks sjukhus i Stockholm.

Han började som kardiolog, men på det för honom typiska sättet hoppade han över till gastroenterologi. Från att ha varit en pionjär inom hjärtkateteriseringen blev han världsledande i att beräkna tarmmotorikens komplicerade funktion, »the dance of the intestines«.
Han var knivskarp men vänlig, kunde ibland uppfattas som lätt förvirrad i sin framtoning, som om han hade föga aning om vardagsklinikens realiteter. Malisen på gamla Karolinska sjukhuset sade att han knappt visste var akuten låg.

Men kunnigt och lysande och med djärva tankesprång gjorde han okonventionella inlägg vid de stora klinikkonferenserna. Det inledande citatet är ett exempel.