Boken »Urologi« passar bra att ha på ST-läkarens mottagning och använda som uppslagsbok. De flesta kapitlen är både instruktiva och trevliga att läsa, och även om boken inte direkt inbjuder till sträckläsning kan några kapitel då och då också vara rent nöjsamma att läsa.
Bokens författare försöker vara heltäckande och börjar ambitiöst med anatomi och embryologi, områden som kan ha svårt att väcka större entusiasm. Avsnittet är aningen för långt, men bilderna är föredömligt instruktiva. Därefter följer ett kapitel om urologiska undersökningsmetoder, varefter man tar upp område efter område inom vuxenurologin på ett konventionellt sätt för att avsluta med barnurologi. Illustrationerna är många, vilket givetvis är bra, men ett mer enhetligt format hade gjort boken ännu bättre.

En del av kapitlen står ut som speciellt bra, som det om avflödeshinder från de övre urinvägarna – lagom långt med en intressant genomgång av vad som händer när avflödet obstrueras. Kapitlet om urologisk radiologi är också välformulerat och försett med ett enhetligt och instruktivt bildmaterial. Här finns mycket att ta till sig.
De flesta andra kapitlen är välskrivna och informativa, men proportionerna mellan dem kunde varit bättre – något som kan rättas till i nästa upplaga, som förhoppningsvis kommer inom några år. Andrologikapitlet är till exempel mer än dubbelt så långt som kapitlet om sten, vilket inte speglar den kliniska verkligheten för den i Sverige verksamme urologen.
Sättet att närma sig ämnet varierar också ganska mycket. Några kapitel har formen av »klassisk« lärobok, andra, som det om hematuri respektive LUTS, är diskuterande och problematiserande och mer på ST-nivå. Här skulle redaktörerna kunna göra en insats för att få innehållet mer uniformt.
Att boken försöker täcka ett så stort spann som från grundutbildning till ST-utbildning är en del av problemet. En annan inkongruens är att boken tenderar att ägna alltför lite utrymme åt viktiga och centrala kliniska problem, så får till exempel tidigt insatt hormonbehandling eller inte vid icke symtomgivande prostatacancer lika stort utrymme som något så marginellt som urinrörsproppar.

Mer praktiska råd och anvisningar hade inte varit fel. Avsnittet om hur komplikationer efter radikal prostatektomi kan handläggas är ett bra exempel på hur det kan göras på ett instruktivt sätt. Ett »svart hål« är katetrar, ordet finns inte ens i registret, lite mer plats hade kunnat lämnas åt olika former av urologiska katetrar. De är ju en ganska central del av den urologiska verksamheten.
De flesta kapitel är skrivna av personer med stor både vetenskaplig och klinisk erfarenhet av sitt ämne, och det finns inte många »faktafel«, med ett beklagligt undantag – avsnittet om prostatit, där man borde ha tagit till sig mer av de senaste årens forskningsresultat och undvikit dåligt underbyggda fördomar såväl vad gäller diagnostik som behandling.
Men som sagt, det mesta är bra och boken rekommenderas.