Helen har ofta ont i magen. Nu söker hon på barnläkarmottagningen och sitter lite hopkrupen. Mamman är orolig. Vad är det för fel på Helen, vad ska hon göra? Denna vanliga kliniska situation är upptakten i Gösta Alfvéns gedigna bok om psykosomatik hos barn. Författaren låter oss följa med på en resa på de komplicerade vägar som förbinder kropp och själ. Att få hjälp att navigera inom detta både gamla och nya kunskapsområde är befriande. Gösta Alfvén ger god hjälp. Patientfallen, såsom Helen, är ett bra pedagogiskt grepp och ger en begriplig referens till den ganska svåra teoretiska kunskapen.

I första delen får vi en repetition av neuroanatomi integrerad med den nya kunskapen om hjärnans funktioner. Vi får lära oss mycket om vad amygdala betyder för stress, hur hormoner och signalsubstanser utlöses och vandrar och hur de påverkar oss. Genom den noggranna genomgången av sambandet mellan organområden i hjärnan och deras funktion belyses hur själen påverkar kroppen. Att hjärnans reglering av smärta och stress kan förändras av omgivningen betonas. Med flera referenser inskärper författaren vikten av att minimera plågsamma ingrepp de första månaderna, något som annars kan leda till ökad smärtkänslighet senare i livet. Bra figurer och fördjupningsrutor är nödvändiga komplement för att komma ihåg vägnätet i hjärnan. Ett extra plus är att första delen rymmer en utblick till det vetenskapsteoretiska fältet. På några få sidor sammanfattas Karl Poppers fascinerande tankegångar. »Det finns inga slutliga sanningar, blott en kunskap som innehåller allt mindre approximationer mellan det beskrivna och det verkliga.«

I den andra delen beskrivs symtom, diagnostik och behandling. Vi får handfasta diagnostiska råd tex om typiska muskelfynd med tender points, om hjälpmedel, såsom att låta barnen själva rita sin smärta på en kroppsbild och att använda VAS-skalan redan från sex års ålder. Det finns flera små guldkorn för samtal med föräldrar och barn. »Varför blir musklerna så spända vid stress? Stress har som ett av sina huvudmål att öka kroppens möjligheter att lösa problem och skydda den mot påfrestning.« De personliga erfarenheterna, som Gösta Alfvén generöst delar med sig av, ger upphov till egna associationer och aha-upplevelser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur den psykosomatiska processen leder till smärta och hur den kan behandlas med bla en ny lovande metod grundad på en beteendemedicinsk modell.

Boken ställer tre frågor: Hur ser barnets stress och plåga ut? Vad händer då barnet blir stressat och plågat? Hur kan vi hjälpa barnet i stress och plåga? Vi får ingående svar på alla.
Det är imponerande att Gösta Alfvén har vågat sig på detta komplexa område och strukturerat och sorterat det på ett så begripligt sätt.
Det är tråkigt att denna gedigna insats från författaren inte motsvaras av förlagets insats. Antalet korrekturfel och hänvisningsfel är besvärande stort. Förhoppningsvis kan de rättas till i kommande upplagor.

Boken rekommenderas varmt. Den bör bli en given del av kurslitteraturen för blivande barnläkare. För dem med många års erfarenhet fyller den ett tomrum. Det finns ingen liknande bok på svenska.