Åsa Nilsonne är psykiater vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna med ett starkt engagemang i utbildningsfrågor. Vägen dit har ingalunda varit spikrak. Som diplomatbarn flackade hon runt i världen och arbetade bl a på djurpark under ett studieavbrott innan hon blev läkare. Till sist gick hon dock i mål som psykiater, medicine doktor, legitimerad psykoterapeut, handledare i kognitiv terapi och nyligen professor i medicinsk psykologi vid Karolinska institutet.

Den första medicinska deckaren kom till efter ett refuserat manuskript. Nilsonne hade tänkt sig ett arbete hemifrån att kombinera med mammarollen och börjat skriva skönlitteratur. Upptakten var dock trög. Orginalet saknade struktur, sade lektören. Vad är mera strukturerat än en deckare? Nilsonne tänkte om. Den något vilsna polisen Monika Pedersen introducerades i den första boken »Tunnare än blod«, en lite pratig beskrivning av ett mord med uppenbart medi- cinska förtecken och en lågmäld vardagsvänlighet. Citatet är lätt förkortat en dyster reflexion över tillvarons oberäknelighet och slumpelement. Polisen Monika Pedersen kom sedermera tillbaka i mera mognad form, och år 2000 fick Nilsonne Polonipriset, instiftat till kvinnliga deckarförfattare. Monika Pedersen har nu dykt upp i fem böcker och senast förflyttats utomlands för att kartlägga ett u-landsdrama.

Med fackboken »Vem är det som bestämmer i ditt liv?« och termen »mindfulness« på den egna webb-platsen har Nilsonne lanserat begreppet »medvetet närvarande«, bla med en rad självhjälpsövningar för ett rikare inre liv. Tankarna kommer delvis från zenbuddhismen. Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet och att acceptera tillvarons spelregler. Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi spelar alla på en inre scen, men vi kan träna oss i att styra denna repertoar. Vi väljer vilka aktörer vi vill släppa upp på denna vår inre scen och hur vi vill utforma vår egen inre pjäs. Nilsonne menar att man kan få bättre grepp om sitt liv genom att träna sig i medveten närvaro. Det ger oss en större självinsikt och ökar också våra valmöjligheter och samtidigt vår förmåga att uppnå dessa mål.


Åsa Nilsonne, professor i medicinsk psykologi, psykiater och författare. Foto: Ulla Montan