Francis Bacon (1561–1626) är mest känd för sina »Essäer«, varur detta citat härstammar. Bacon – inte att förväxla med sin den bisarrt expressionistiskt besatte, homosexuelle och alkoholiserade konstnären med samma namn (1909–1992) – var baron of Verulam, statsman, filosof men också en vetenskaplig nytänkare. Han skrev i »Novum organon« att han ville skänka vetenskapen ett nytt verktyg, bestående av den induktiva metoden att formulera generella lagar på grundval av enskilda iakttagelser och experiment.

Bacon vände sig mot ett okritiskt accepterande av gamla auktoriteters uppfattning, såsom Aristoteles, och förebådade därmed den kommande, på experimentet baserade, forskningsmetoden. Fortfarande såg många av hans samtida de grekiska filosoferna som oomkullrunkeliga vetenskapliga auktoriteter, vilka inte kunde ifrågasättas.

Bacon avsattes 1621 från sin befattning som lordkansler efter att ha överbevisats om att ha tagit mutor som domare – intet är nytt under solen. Bacon berövades dock alla sina höga positioner – här rådde ordning och reda!

Bacon tillhörde den inre kretsen i Elisabet I:s hov och var alltså samtida med V Shakespeare. Hans namn har figurerat bland de tänkbara alternativa spökförfattarna till Shakespeare, men detta uppfattas numera som mycket osannolikt.