Det pågår en ständig diskussion om vilken roll de tryckta läroböckerna kan få i konkurrens med nya elektroniska publiceringsmöjligheter, men att helt avstå från att ge ut nya tryckta utgåvor har det aldrig varit tal om. Det uppger förlaget Liber, som har de fyra tungviktarna inom psykiatri, kirurgi, internmedicin samt obstetrik och gynekologi i sin utgivning.
– Så länge de utbildningsansvariga och läroboksförfattarna anser att studenterna har nytta av en handfast lärobok kommer de stora medicinska läroböckerna på svenska att finnas kvar, säger Eva Houltzén Hammarberg, som är produktutvecklingschef för facklitteratur på Liber.

Liber ger bland annat ut »Psykiatri«, »Kirurgi« och »Internmedicin« (se separat artikel), och har också gett ut »Obstetrik och gynekologi« fram till 1999, då den sista nytryckningen gjordes. Den senast reviderade upplagan är från 1993, och någon ny upplaga planeras inte.
– Jag vet att man tidigare försökte samla författare till en ny upplaga. Varför det inte lyckades vet jag inte, säger förläggaren Björn Stenberg, som ansvarar för utgivningen inom medicin och vård.
Diskussionen om den tryckta bokens framtid vid sidan av elektroniska publiceringsmöjligheter finns alltid med då nya upplagor är på tal. En grundläggande förutsättning är att alla produkter som ges ut ska vara ekonomiskt lönsamma. Det kravet når »Psykiatri«, »Kirurgi« och »Internmedicin« upp till, men hur lönsamma dessa är vill förlaget inte avslöja. Något hot mot de tryckta versionerna tycks inte finnas i dagsläget.
– De kommer att finnas kvar inom en överskådlig framtid. Det finns en uppfattning om att det behövs svenska böcker i dessa ämnen, böcker som samlar grundläggande kunskap inom ämnesområdet och som kan användas som en uppslagsbok under hela livstiden.
– Det relativt höga priset för tryckta böcker är en fråga som alltid finns med i diskussionen, och studenter är en priskänslig målgrupp. Ju tjockare en bok är, desto dyrare blir den. Prisfrågan kan påverka omfattningen av exempelvis fyrfärg i böckerna, men aldrig innehåll eller pedagogisk kvalitet, säger Eva Houltzén Hammarberg.

Redan idag används Internet som ett komplement till bokutgivningen, berättar Björn Stenberg.
– För den senaste utgåvan av »Psykiatri« har vi lagt ut referenser till innehållet på Internet. I övrigt ser jag Internet främst som en framtida möjlighet till olika pedagogiska grepp som komplement till de tryckta böckerna. Det kan kanske handla om att komplettera med rörliga bilder på en speciell webbplats för en bestämd bok, säger Björn Stenberg.