Denna ursprungligen danska lärobok (originalets titel: »Akutte hudsygdomme«) beskriver på 192 sidor och i behändigt fickformat vanliga och ovanliga hudsjukdomar med tonvikt på det akuta. Boken är tänkt som hjälp till allmänläkare, jourläkare, men också till läkarstuderande. De välrenommerade författarna har valt att gruppera sjukdomarna utifrån typen av primärefflorescenser, dvs vilken delkomponent i utslaget som är dominerande: makulae (fläckar), papler (knottror), vesikler (blåsor), osv. Poängen med en sådan klassifikation är att den utgår från symtom i stället för diagnosgrupper och olika sjukdomsmekanismer, vilket kan vara en fördel i en »jourbok« då man snabbt skall leta sig fram till trolig diagnos. Problemet är att de flesta hudsjukdomar uppvisar en blandning av flera efflorescenstyper och att den ovane betraktaren inte förmår att precisera delkomponenterna i utslaget. Dessutom gör den aktuella klassifikationen att vitt skilda sjukdomar, som aldrig utgör varandras differentialdiagnoser, bakas samman. Ett exempel: under pustulösa (varbildande) hudsjukdomar beskrivs både akne och hand–fot- psoriasis!

I slutet av boken finns 20 sidor som i stället tabellerar akuta hudsjukdomar i olika patientgrupper (gravida, nyfödda, barn, immunsupprimerade, utlandsresenärer, etc). Detta är en användbar snabbguide som dock kräver en hel del dermatologisk grundkunskap för att rätt kunna utnyttjas. Vad som är vanligt respektive ovanligt framgår inte. Under »Nyfödda« beskrivs kortfattat 22 olika hudsjukdomar, vissa extremt ovanliga. Trots detta omnämns inte flera viktiga gendermatoser och immunbristtillstånd som är direkt livshotande i nyföddhetsperioden.

Den löpande texten är ofta välskriven och försedd med mestadels adekvata illustrationer, men den relativa dimensioneringen av diagnosbeskrivningarna kan ibland ifrågasättas. T ex upptar det ovanliga Behçets syndrom lika många sidor som urtikaria och läkemedelsutslag. En brist i detta sammanhang är dessutom att anafylaxirisken vid urtikaria inte omnämns.

Även om terapiråden som ges inte alltid återspeglar svenska rekommendationer så är den danska läroboken ett trevligt och värdefullt komplement till tidigare litteratur i ämnet.