Per-Olof Åstrand är en internationell idrottsfysiologisk legend, hedersledamot i lärda sällskap och hedersdoktor vid minst åtta universitet runt om i världen. Han utbildades vid GCI (senare GIH) i Stockholm, sedermera en av Karolinska institutets fysiologiinstutitioner.

P-O har alltid varit en briljant och utomordentligt underhållande föreläsare. Muskelfysiologi och syrgasomsättning har varit några av hans stora vetenskapliga intressen, samtidigt som han sökt uppmuntra
till breddidrott och folkintresse för motion. Riks-
marschen, som startade på 1940-talet, var ett av de första försöken att bredda intresset för allmän rörlighet.
Den stora fastemarsch som några entusiaster senare lanserade hade han dock föga till övers för. Han ansåg den ofysiologisk och hälsovådlig. Dessbättre avlöpte den väl. Åstrand ogillade den militära bestraffningsprincipen att låta slöa soldater få springa extra rundor med packning – ett givet sätt att avskräcka inför framtida möjligheter till fysisk ansträngning. Han har något uppgivet beskrivit sina svårigheter att motivera läkarkåren att ordinera motion – så sent som på 1970-talet menade ledande kardiologer att »man kan inte springa ifrån sin hjärtinfarkt«. Men sedan gick det allt bättre, man byggde motionsslingor enligt
P-O:s modell och började »träna med TV«.

Helt lätt att sälja forskning kring fysisk aktivitet hade han inte. När man skulle börja träna skidåkare och
P-O medförde en ergometercykel till lägret trodde många att Åstrand missförstått tävlingsformen och hamnat hos cykelförbundet. Att förklara cykelergometerns funktion var på 1950-talet ingen självklarhet.
Få minns idag att han 1963 uppträdde i Hylands Hörna i svart-vit TV och föreläste om hjärnans funktion genom att vissla och sjunga samtidigt samt sjunga kanon med sig själv – allt för att illustrera hjärnans struktur och simultana kapacitet.

Åstrand har varit en flitig debattör i alla tänkbara medier med ett konsistent hälsobudskap: Vi är byggda för att röra på oss. Otaliga är de läroböcker och reviewartiklar han medverkat i. Hans klassiska lärobok i arbetsfysiologi har översatts till ett flertal språk. Gör det nu, upprepar han! Det är aldrig för sent, menar han vidare och har visat att även 90-åringar är träningsbara.?


Per-Olof Åstrand, professor emeritus i fysiologi, har genom åren inspirerat till fysisk aktivitet som en vardaglig angelägenhet. Foto: GIH