I samband med att jag för närvarande arbetar med att få fram ett helt nytt hjälpmedel mot sömnapné, har jag gjort omfattande litteraturstudier. Därför var jag nyfiken på om Runfelts bok skulle kunna ge mig nya kunskaper. Jag blev väl belönad.
Runfelt är tandläkare och knuten till Sömnlaboratoriet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Chefen för laboratoriet, professor Jan Hedner, har fackgranskat boken och även skrivit dess förord.

Runfelt låter tolv patienter komma till tals och utnyttjar deras berättelser för att belysa konsekvenserna av att lida av sömnapné. Sömnapné är en allvarlig komplikation vid hjärtsjukdomar, diabetes och fetma. Han pekar också på risken att personer med OSAS (obstructive sleep apnea syndrome) kan vålla mycket allvarliga olyckshändelser. Dessa personer kan somna till mitt under en pågående verksamhet. Bilförare som lider av OSAS utgör en sjufaldigt ökad risk i trafiken. Säkerhetsansvariga vid till exempel kärnkraftverk bör absolut inte lida av OSAS.

Som tandläkare är Runfelt mest inriktad på behandling med apnéskena. Med apnéskenans hjälp skjuts underkäken framåt. Därigenom hindras tungan från att under sömnen blockera andningsvägarna. En del patienter föredrar behandling med en ansiktsmask kopplad till ett aggregat som pumpar in luft under övertryck – continuous positive airway pressure (CPAP).
Runfelt tar inte upp den rekommendation som Tore Strandell framför i sin bok »Sluta snarka – börja leva«: En tennisboll instoppad i en specialsydd ficka på baksidan av patientens pyjamas kan förhindra sömn i ryggläge och därigenom också apnétillbud. Runfelt kommer över huvud taget inte in på att
sömnapné oftast uppträder när en person sover på rygg.
OSAS drabbar mer än 4 procent av alla männen och 2 procent av kvinnorna före klimakteriet. Efter menopausen kommer kvinnorna upp i männens nivå. Även utan efterföljande dagtrötthet är sömnapné en allvarlig komplikation för patienter med diabetes och hjärtfel.
Runfelt framhåller att sömnapné kan vara en central orsak till fetma. Bantning hjälper inte mot sömnapné. Däremot kan behandling av sömnapné hjälpa mot övervikt.

Jag kan varmt rekommendera boken åt alla kolleger som har hand om hjärt- och diabetespatienter eller som själva lider av sömnapné. Boken kan vara en lämplig födelsedagspresent till en ständigt ljudligt snarkande person från dennes stackars ständigt sömnlöse sängkamrat.