Den moderna sjukvårdens anspråk på sjukhusens »offentliga rum« stannar inte längre vid kravet på ändamålsenliga och lättstädade lokaler med inredning av slitstarka material godkända i enlighet med landstingens normer och policyer. I dag finns allt fler moderna sjukhusrum som, förutom att ta hänsyn till alla grundkrav, månar om att sjukhusmiljön ska kännas stimulerande och fantasieggande för patienterna och bidra till att de upplever lugn och ro. De nya miljöerna vill motverka passivitet och tristess för att därigenom påskynda läkningsprocessen.
Nyinvigda Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötlands lokaler, i anslutning till Universitetssjukhuset i Linköping, är exempel på hur nytänkandet kring offentliga rum kan komma till praktiskt genomförande. Här har satsats friskt på en fräsch och spännande miljö.
Spridda kliniker i olika delar av universitetssjukhuset, besvärliga trappor och fyrbäddsrum utan toaletter är ett minne blott för cancerpatienterna i Linköping. I dag, om de måste läggas in på vårdavdelning, hamnar de på en- eller tvåbäddsrum med egen toalett samt TV och Internetuppkoppling vid sängkanten. Dessutom kan de inspireras av de många konstverk som finns utspridda här och där i rum och korridorer, till och med i hissar och ute på gården. Tre miljoner kronor i budgeten för det nya cancercentret blev öronmärkta för inköp av tavlor, skulpturer och textilkonst.
– Cancerpatienter behöver allt stöd de kan få, säger Ulla Johansson, estetiskt ansvarig för konst- och miljöutformningen av det nya centret. Om miljön vi skapar här hjälper patienterna att hitta utblickar så kanske de kan glömma för ett ögonblick varför de är här.
Konsten möter patienten redan i entréhallen, bl a genom lokala konstnären Bertil Almlöfs stora målning »Oändligt landskap«, skapad speciellt för cancercentrets räkning. Med förgrundens intensivt gula fält, bakgrundens starkt blå himmel och däremellan Vätterns vida vatten är tavlan en lovsång till Östgötaslättens hissnande och vackra natur.
I entréhallen finns förutom reception och Internetcafé också andra konstföremål. Några skulpterade sniglar på golvet ser ut att ha förirrat sig in i huset från trädgården, och i en utställningsmonter för utbytbar konst växlar föremålen med jämna mellanrum tack vare ett samarbete mellan sjukhuset och Länsmuseet i Linköping.
Hela cancercentret har en enhetlig inredning – resultatet av ett samarbete mellan inredningsarkitekt, de enskilda konstnärerna och en representant för var och en av vårdavdelningarna. Arbetet med utsmyckningen tog tre år.
Varken tavlornas placering på väggarna eller
möblernas sittvänlighet har lämnats åt slumpen. Belysningen i olika delar av sjukhuset är utarbetad med stor möda. Ljuset i korridorerna kommer alltid uppifrån, dammsamlande lampetter på väggarna är bannlysta. I änden på varje korridor sitter en stor målning som syns på långt håll. Det finns ett patientsällskapsrum på varje våningsplan med TV och storslagen utsikt över landskapet. Rymliga sängbalkonger vetter mot en gård med lanterniner, blomsterrabatter och vattenkonst.

Det nybyggda sjukhuset, som togs i bruk den 21 mars 2007, är ett övergripande centrum med specialistvård för cancerpatienter från hela länet. Men hit kommer också patienter från hela regionen, som omfattar landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar landsting.
– Här vid cancercentret sker det mesta av östgötarnas cancervård samt högspecialiserad cancervård som inte finns i Kalmar och Jönköping, berättar Gunilla Gunnarsson, chef för centret.
På centret finns avdelningar för hematologi, lungmedicin, onkologi och strålbehandling. Just strålbehandlingsavdelningen är extra modern sedan två av de fyra linjäracceleratorerna bytts ut mot maskiner med det senaste inom teknologin.
På framför allt lungmedicinska kliniken sköts även många patienter som inte har cancersjukdom, exempelvis patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, tbc och cystisk fibros.
Cancercentret har plats för 70 inneliggande patienter, men det rör sig inte om någon hospisverksamhet – den sköts av närsjukvården i länet. Hit kommer också dagligen hundratals patienter i den öppna vården.
Såväl i dagvården som på avdelningarna tillämpas »patientnärmre vård«.
– Det innebär till exempel att vi har tagit bort de stora sjuksköterskeexpeditionerna, förklarar Gunilla Gunnarsson. Sjuksköterska och undersköterska arbetar i arbetslag nära patienten. Deras arbetsplats är mycket liten och finns ute bland patienterna.
Sjuksköterskorna och undersköterskorna vid centret är också befriade från många tidskrävande administrativa uppgifter, till exempel ansvaret för lagerhållningen på vårdavdelningarna. Denna sköts numera av specialister på vårdnära service.
En annan innovation vid centret är att forskningssjuksköterskor inom onkologi, lungmedicin och hematologi nu arbetar tillsammans under ledning av professor Curt Pettersson. Teamet satsar bland annat på spetskompetens i kliniska prövningar av till exempel nya läkemedel.
– Vi strävar efter att kunna vara en bra avtalspartner för läkemedelsindustrin genom att hantera undersökningarna på ett snabbt och professionellt sätt, berättar Gunilla Gunnarsson och tillägger att en sådan verksamhet kan vara till nytta inte minst för patienterna. Genom att vara med i en studie kan de i ett tidigt skede komma i åtnjutande av nya läkemedel.
Hela cancercentret i Linköping krävde en satsning på runt 650 miljoner kronor, varav själva sjukhusbyggnaden kostade ungefär 550 miljoner. All ny utrustning, ny teknik och inredning blev en investering på 100 miljoner kronor. För finansieringen av det nya centret svarade regionens tre landsting, med utgifterna proportionellt fördelade efter den andel av vården som de olika landstingen tar i anspråk.


»Oändligt landskap« är titeln på Bertil Almlöfs stora målning i entréhallen. Foto: Tom MartinsenUlla Johansson är estetiskt ansvarig för konst- och miljöutformningen av det nya centret.Lanterningården över strålbehandlingsavdelningen, exteriört och interiört. Vattentrappans porlande hörs ända upp till fjortonde våningen.Marylyn Hamilton Gierow »Lejonpar«, skulpturer i brons som flankerar stora entrén.Kerstin Abram-Nilsson »Gotlandsgård«.Ulf Trotzig »Vårflod«.Ulla Grytt »Renfana«, bildväv.

Hissar för tankeflykt. Alla hissar har en helväggsmålning med naturmotiv. Till höger två exempel.Strålbehandlingsrummen och gångarnasom leder fram till dem är utsmyckade med målningar med olika teman av framstående konstnärer. Rummen har vackra trägolv som ger en lugnande atmosfär.»Speglingar återspeglingar« Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonens glaskomposition hänger i taket på strålbehandlingsavdelningen.