Doktor Carlanders Göteborg. Folkliv, sjukdom och död 1793–1814.Författare:Förlag:Recensent:Carlanderska sjukhemmet i Göteborg tillkom 1916 genom donation av industri- och köpmännen Christopher och Axel Carlander till minne av brorsonssonen Christopher Carlander, stadsphysicus i Göteborg kring sekelskiftet 1800. Författaren Gudrun Nyberg är medicinprofessor i Göteborg och har under ett tiotal år arbetat med att läsa och dokumentera de 2210 tättskrivna journalsidorna i det Carlanderska arkivet. Folkliv, sjukdom och död är den adekvata undertiteln kring en lokalhistorik sedd genom Carlanders ögon. Carlander var utbildad i Uppsala, där Rosén von Rosensteins pionjärarbete om journalskrivning inlett en viktig fas inom sjukvården. En viktig del i journalskrivningen blev det sociala inslaget.
Gudrun Nyberg har ett stort etnologiskt intresse, ett arv från modern, fildr Gertrud Grenander, ofta kallad »etnologins mormor«.

Boken är en diger lokalhistorik, som innehåller 40 olika kapitel. Det första är en topografi av Göteborg, det sista en artikel om egenvård och kvacksalveri. Göteborg hade 12000 invånare, och det verkar som om alla passerat stadsläkaren. De vanligaste sjukdomarna, förutom epidemier, var tbc och syfilis. Hg-salva var en viktig medicin. Författaren lever sig in i patienternas liv och sjukdom, de blir en del av hennes familj. Hon beklagar olyckor och sorger och gläds när den sjuke förbättras. Hon följer många från insjuknandet till bravhed, vilket betyder mera arbetsförmåga än tillfrisknande.

Det är ett imponerande och självinspirerande arbete som författaren utfört. Författaren bidrar även med utmärkta fotografier, de flesta från den välsituerade borgerligheten. Finns det inga bilder från bakgårdarnas folk? Ett foto av Carlanders journaler vore önskvärt. Han hade en vacker handstil som var fullt läslig, enligt Lars Öberg, som 1991 tillsammans med Stig Cronberg gav ut en brevväxling mellan Christopher Carlander och medicinprofessorn i Uppsala, Pehr Afzelius.
En efterskrift med helikopterperspektiv på kliniska och teoretiska verksamheter och kontakter med Sahlgrenska sjukhuset och ostindisk sjöfart hade varit av intresse. Boken håller väl vad underrubriken lovade, och den nyttiga och trevliga läsningen om den omsorgsfulla inventeringen inger förhoppningar om en diskuterande sammanfattning.