Christina Renlund är psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med funktionshindrade barn och deras föräldrar vid Handikapp och habilitering i Stockholms läns landsting.
Boken är en respektfull och varmt mänsklig bok om små och större barn med olika typer av funktionsnedsättningar orsakade av cp-skador, rygg­märgs­bråck, neuromuskulära sjukdomar, Downs syndrom eller annat. Besöket hos terapeuten har oftast berott på att någon närstående önskar hjälp med barnets påtagliga oro eller ängslan, vredesutbrott eller beteendesvårigheter, som försvårar livet för barnet självt och omgivningen.

Vi får möta många barn i boken. Först lilla Isabelle, snart 4 år, som är orolig, rädd och arg, och har svårt att sova på nätterna. Hon sitter i rullstol. Först efter flera besök kan hon formulera den fråga som uppfyllt och oroat henne mest: Kommer jag att kunna gå när jag blir stor? William har Aspergers syndrom och är hetlevrad och slåss och kan inte behärska sin ilska mot kompisar i skolan utan behöver hjälp. Leida ska operera sina ben och är jätterädd för sprutor, över att behöva ha ont och att behöva spy efter narkosen. Sara, som har en cp-skada, vill ha ständig uppmärksamhet, som en bebis, trots att hon är nio år. Simon har ett lindrigt förståndshandikapp och muskelsjukdom, men han bråkar inte alls, visar ingen oro, visar ingenting. Han vill helst inte synas eller finnas till, vill inte leka, vara glad, arg eller ledsen eller lära sig någonting. Flera barn, var och en med sin historia, beskrivs i boken på ett enkelt, lättförståeligt sätt. Stundvis är boken rent smärtsam att läsa.

Vi får ta del av barnens tankar, funderingar och känslor gentemot sina handikapp genom deras egna berättelser och teckningar. Genom samtalen mellan barnet och terapeuten som återges i boken får läsaren möjlighet att lära sig använda bra ord och uttryck för att svara på barnets frågor och hjälpa dem kunna sätta ord på sina känslor. Boken ger också en översiktlig bakgrundskunskap till hur barn tänker och funderar i olika åldrar. Vi får följa hur barnet får hjälp att komma vidare med sina svårigheter genom att skriva brev till sin rädsla eller till sin operation, rita pratbubblor, rita serier, göra självbilder eller föra dagbok.
Boken är skriven utifrån funktionshindrade barns situation, men är allmängiltig och borde kunna läsas av alla som arbetar med kroniska sjukdomar för att inse hur mycket mer barnet förstår av sin sjukdom, än vi kanske tror.