För omkring 30 år sedan utkom Bruno Bettelheims då klassikerförklarade men nu nästan bortglömda »Sagans förtrollade värld«. Bettelheim utgick tydligen ifrån att berättelserna i den stora sagoskatten som bröderna Grimm en gång hade samlat från början hade varit avsedda för barn.
Men sagoberättarna i världen satt mitt i en ring av vuxna lyssnare, och berättelser för barn är av sent datum.

Det känns därför spännande med en bok som består av tretton fina berättelser som utspelar sig i en realistiskt skildrad nutid men ändå är sagor skrivna för vuxna »lyssnare«.
Ett par av dem har anknytning till sjukvården. Några redovisas öppet som egna livserfarenheter, andra är tydligen omarbetningar ur Stefan Einhorns barndom medan andra är helt nyuppfunna.

Efter varje berättelse följer ett antal sidor med reflektioner – till exempel funderingar över människans sam­mansatta natur, där ofta blott en tunn hinna skiljer gott från ont, där de bästa intentionerna kan leda till katastrof och onda intentioner kan vara av oanad nytta.

Jag tror att boken passar utmärkt som present till blivande, praktiserande eller pensionerade kolleger som tankeväckande kvällsläsning.