Sedan år 2007 pågår ett unikt samarbete mellan bioteknikföretaget Vironova och glaskonstnären Jim Johnsson.
Det hela började med att den småländske glaskonstnären Jim Johnsson läste om virusforskaren Mohammed Homman i Dagens Nyheter.
Reportaget väckte hans intresse, och han sökte upp den unge virusforskaren. De båda inledde ett samtal som ledde till att Jim Johnsson började studera strukturer hos olika virus, vilka tilltalade hans konstnärliga öga. Utifrån sina nya kunskaper skapade han med stor kreativitet och skicklighet en kollektion av unika glasvaser och glasskulpturer med olika virus som mönster. Även ett antal målningar i blandteknik av herpes och makrofager ingår i kollektionen.

Jim Johnsson har lång erfarenhet i glasbranschen. Han började som glasgravör på Strömbergshyttans glasbruk 1970, där han fick förtroendet att gravera en jättelik glasskål med Amerikas alla delstatsblommor. Skålen levererades till Vita Huset i USA. Sedan 1987 skapar han sitt eget unika konstglas. Han arbetar i olika tekniker och med särpräglade utföranden.

Mohammed Homman är virusforskare från Karolinska institutet och startade 2005 sitt eget bioteknik- företag Vironova AB. Företaget utvecklar antivirala läkemedel och virusdiagnostik. Vironova har för närvarande tre pågående läkemedelsprojekt mot HIV, influensa och herpes.
All vinst från försäljningen av glasvaserna och glasskulpturerna går oavkortat till forskning och utveckling av nya antivirala läkemedel för att förhindra epi-demier och pandemier av farliga virus.
»Mitt samarbete med virusforskaren Mohammed Homman är kanske det intressantaste och roligaste jag gjort som konstnär«, säger Jim Johnsson.


Glasskulptur föreställande influensavirus, vikt 10 kg.HIVSARSHerpesvirusInfluensavirusEbolavirus