Hur är det att vara primärvårdsläkare i ett mindre samhälle? Att se ett lokalsamhälles ofta blankpolerade yta, och samtidigt känna till en ocean av hemligheter om människorna som läkaren både träffar i jobbet och kan stöta på privat är en konst. Var går gränsen mellan en läkares professionella och privata liv i ett mindre samhälle?
»The Spirit of the place« är en bok om internmedicinaren Orville Rose som kommer hem till det samhälle där han växte upp efter moderns bortgång. Enligt vissa villkor i moderns testamente måste han stanna kvar i ett år och 13 dagar för att få ut hela sin berättigade del av arvet. Dr Rose bestämmer sig därför för att stanna och börjar arbeta som primärvårdsläkare på en lokal praktik. Gamla sociala band och släktskapsförhållanden gör inte livet som lokal läkare enklare.

Boken berör viktiga teman som relationen mellan läkare och patient i ett lokalsamhälle, läkarens sociala roll i samhället, kraven på bred kompetens som en primärvårdsläkare måste ha, den ständigt närvarande rädslan för felbehandlingar och inte minst hur beroende en primärvårdsläkare är av »mandat« från lokalbefolkningen. Boken adresserar tydligt frågan om den enskilde läkarens situation i det lokala samhället.
Stephen J Bergman, under författarnamnet Samuel Shem, blev mycket omtalad efter sin bok »House of God«, som kom ut 1978. Denna bok beskrev genom sin ironi och mörka humor de brutala och inhumana förhållanden som präg-lade AT-läkarnas vardag vid Beth Israel i USA. »House of God« var mycket kontroversiell när den kom ut, särskilt bland de mer etablerade och seniora läkare som var föremål för bokens vassa kritik och satir. Den har lästs av generationer av läkare och sålts i över 2 miljoner exemplar samt översatts till mer än 30 språk.
Bergman/Shem har skrivit flera andra böcker om läkare under utbildning, bl a ST-utbildning i psykiatri i boken »Mount Misery« från 1996. Stephen J Bergman är psykiater, utbildad vid Harvard Medical School och i Oxford. »The Spirit of the place« från 2008 är han senaste bok, och den har redan fått stor uppmärksamhet. Boken har tilldelats flera prestigefyllda priser, bland annat fick den »The best book 2008 award« i kategorin Fiction and literature och The Arnold P Gold foundations utmärkelse för viktiga insatser inom humanism-in-medicine.

Boken är mycket angelägen då den på allvar tar sig an att uppmärksamma primärvårdens betydelse för, och utmaningarna att vara läkare i, ett mindre samhälle. Inom de större sjukhusen kan ibland perspektivet av läkarens roll som del av samhället och den direkta närheten till patienterna bli mindre framträdande. Boken blir därför viktig för att åter påminna om detta.
»The Spirit of place« angår läkare i allmänhet, och primärvårdsläkare i synnerhet. Den borde också vara obligatorisk läsning för alla läkarkandidater. Boken är mycket välskriven och har stora litterära kvaliteter genom författarens språkdräkt och den psykologiska komplexitet som ger liv och djup åt romanens karaktärer. Bokens stora förtjänst är att den väcker många frågor, men några färdiga svar eller lösningar lämnas inte. Att söka sådana blir en uppgift för läsaren.