Under de senaste åren har intresset för mindfulnessbaserade metoder ökat kraftigt i Sverige inom vård och psykoterapi. »Mindfulness« är en översättning från pali till engelska av ett buddhistiskt begrepp, om handlar om medvetenhet/uppmärksamhet om andningen, kroppen, känslor, tankar och hela tillvaron.
Ola Schenström, specialist i allmänmedicin, har varit verksamhetschef för en vårdcentral i Luleå under många år och uppmärksammat hur besvär som hänger samman med livsstil och stress drabbar allt fler människor. Han är utbildad i »mindfulnessbaserad stressreduktion« (MBSR) av Jon Kabat-Zinn, som med kollegor grundade stressreduktionskliniken och Center for mindfulness in medicin, health care and society vid University of Massachusetts Medical Center.
»Mindfulness i vardagen« är en vägledning i att handskas med den stress som nutidsmänniskan måste lära sig att leva med och visar samtidigt vad man kan göra för att minska den onödiga stressen i vardagslivet. Sjukvården har få redskap att ge till dem som söker hjälp för stressrelaterade symtom och ännu färre för att förebygga återkommande besvär. Ola Schenström framhåller att det kraftfullaste redskap för att möta verkligheten, hur den än ser ut, som han stött på under sina drygt trettio år som läkare är mindfulness/medveten närvaro. Han utgår från MBSR, som är en vetenskapligt förankrad och evidensbaserad metod.

Ola Schenström betonar att i alla världsreligioner ingår medveten närvaro eller kontemplation i livet. I MBSR har de religiösa inslagen tagits bort. Han skriver på ett sakligt men samtidigt ödmjukt sätt, och återkommer flera gånger till hur viktigt det är att vi tar hand om oss själva, lyssnar på kroppen och blir mer medvetna om våra behov av till exempel fysisk aktivitet, näring, vila och sömn.

Förutom stress tar boken upp långvarig smärta och psykisk ohälsa såsom ångest, oro och nedstämdhet. Mindfulnessmeditation ger möjligheten att utforska ens medvetenhet i varje stund, observera situationen och acceptera intrycken för att sedan kunna besluta sig för hur man vill handla. Meditationsträningen utvecklar också förmågan till att känna och visa medkänsla och kärleksfullhet både mot sig själv och mot andra.
Övningar och träningsinstruktioner i medveten närvaro får stor plats i boken. Grundläggande i mindfulnessträning är medvetenhet om andningen, kroppsskanning, medvetna rörelser/enkel yoga, sittande meditation och medveten närvaro i dagliga aktiviteter.
Boken innehåller också praktiska råd om förberedelser till träning och hur man kan lägga upp ett träningsprogram. Det finns förslag till övningar, till exempel att »lyssna först«, »tala med respekt« och »visa uppskattning av dig själv och andra«. Detta torde vara nyttigt att öva för all sjukvårdspersonal, inte minst för oss läkare. Samma gäller övningar för att hantera stress, oro och starka känslor, samt att sätta sunda gränser.

Boken är lättläst men ändå gedigen och djup. Dock finns det några enstaka uttryck som för mig känns otympliga, till exempel kunde kanske »sensationen smärta« bytas mot »smärtupplevelsen«.
Den medföljande CD-skivan har en tydlig introduktion och några korta (cirka 10 minuter), grundläggande övningar. Man kan med fördel börja lyssna på skivan redan när man läst introduktionen till boken. Jag har rekommenderat boken och CDn till kolleger och patienter och fått enbart positiva kommentarer. Flera har sagt att »boken är vettig« och att »man blir avstressad och glad« efter att ha gjort övningar.

»Mindfulness i vardagen. Vägar till medveten närvaro« är en bok som kan rekommenderas till alla läkare som vill bli mer närvarande i sitt liv och som träffar patienter som söker för stressrelaterad sjuklighet, sömnstörning, trötthet, långvarig smärta, nedstämdhet och ångest. Boken lämpar sig också väl i utbildningssammanhang både för läkare och annan vårdpersonal och inte minst i så kallad patientundervisning.