Författaren berättar i sitt förord att han upplevt att det saknas en svensk handbok inom diabetes och metabolism med ett omfång som är mera fylligt än det vanliga diabeteskapitlet i standardläroböckerna i invärtesmedicin men inte lika omfattande som exempelvis den svenska läroboken i diabetes. Onekligen fyller denna bok omfattande 177 sidor inklusive innehållsförteckning detta tomrum relativt väl, med en mycket tydlig utgångspunkt i medicinsk kemi och de patogenetiska mekanismer som förklarar diabetes, dess symtom och komplikationer.

Författaren är fascinerad av biokemin och det är troligt att många frågor som framför allt läkare under utbildning ställer om de bakomliggande mekanistiska processerna vid utvecklingen av metabola störningar och diabetes kan få sina svar här. Bokens första dryga halva avhandlar cellens och kroppens ämnesomsättning, pankreas, insulin samt orsaker till typ 1- och typ 2-diabetes. Därefter gås klinik och behandling vid typ 1- och typ 2-diabetes igenom, liksom diabeteskomplikationer.
Visserligen kartläggs förtjänstfullt förloppet vid utvecklingen av de diabetiska följdsjukdomarna, men den kliniska delen är summarisk. Anmälaren bedömer vidare att det krävs en relativt god kunskapsgrund i kemi och biologi för att dra full nytta av verket. Boken är aktuell, men på grund av den snabba utvecklingen inom diabetesområdet har några i boken avhandlade behandlingsalternativ redan utrangerats (inhalationsbehandling med insulin och rimonabant).

I sammanfattning utgör denna handbok ett värdefullt tillskott i den svenska litteraturen inom diabetes och metabolism, framför allt genom att gans­ka ingående men ändå pedagogiskt förklara grundläggande metabola skeenden. Dess viktigaste betydelse bör således rimligen bli för läkare under utbildning på olika nivåer, eller för andra med stort intresse för glukosmetabolismen.