Hos bokförlaget Liber står den svenska utgivningen av medicinska fackböcker också högt i kurs. Förlaget har redan en rad medicinska läroboksklassiker att förvalta och vidareutveckla. Sådana är till exempel titlarna »Kirurgi« av Bertil Hamberger och Ulf Haglund, »Internmedicin« av Göran Berglund m fl och »Psykiatri« av Jan-Otto Ottosson, samtliga i Libers så kallade punktbokserie (döpta efter omslagen).

Förlaget fortsätter nu att bredda den medicinska utgivningen genom nya titlar avsedda för grundutbildningen, ST-läkare samt yrkesverksamma specialister, enligt förläggaren Bengt Fundin, ansvarig för den medicinska utgivningen på Liber.
Han berättar att förlaget lägger ner omfattande redaktionellt arbete på granskning och pedagogisk utformning. Genom ett nära samarbete med framstående läkare, pedagoger och forskare har Liber i dag fler än 75 medicinska titlar i sin utgivning. Mot grundutbildningen kan bland annat nämnas populära läroböcker som »Ortopedi« av Urban Lindgren och Olle Svensson, »Öron-, näs- och halssjukdomar« av Matti Anniko, »Neurologi« av Jan Fagius m fl och »Traumatologi« av Sten Lennquist. För några år sedan kom också den första kompletta svenska läroboken i intensivvård sedan 1970-talet: »Intensivvård« av Anders Larsson och Sten Rubertsson.

För ST-läkare och specialister har Liber i dag en växande utgivning av större heltäckande specialistböcker. Dessa känns lätt igen på de karakteristiska prickarna, och bland titlarna kan nämnas »Endokrinologi« av Sigbritt Werner, »Diabetes« av Carl-David Aagardh m fl, »Onkologi« av Ulrik Ringborg m fl och »Njurmedicin« av Mattias Aurell och Ola Samuelsson. Som ett praktiskt stöd för läkare på akutmottagningarna ger Liber även ut en serie handböcker skrivna av Sveriges främsta specialister, till exempel »Akut medicin« av Lars Lind m fl och »Akut kirurgi« av Johannes Järhult och Miden Melle.
– I kommande titlar som riktar sig både till färdiga läkare och till läkare under utbildningen presenterar vi också aktuella och viktiga etiska frågor, berättar Bengt Fundin. Han nämner böckerna »Döden är förhandlingsbar« av Torbjörn Tännsjö och »Medicinska etikens ABZ« Niels Lynöe.

Bengt Fundin tillägger att förändringar i den svenska läkarutbildningen gör att förlagen ständigt måste förbättra anpassningen av den medicinska litteraturen till den moderna pedagogiken som tillämpas på svenska högskolor och universitet. Viktigt är till exempel att följa de nationella »core curriculum« som gemensamt tas fram för de olika kliniska momenten på utbildningen.
– I dag används till exempel i stor utsträckning patientfall både i undervisningen och i examinationen. Syftet är att bättre förankra hos studenterna tillämpningen av de nyinhämtade kliniska kunskaperna, säger Bengt Fundin.
För att tillgodose dessa önskemål och krav har Liber tagit fram en interaktiv tjänst, »E-labbet«, som på sikt kommer att kopplas till alla de större medicinska läroböckerna. Först ut är den nya upplagan av läroboken »Kirurgi« som släpps lagom till terminsstart i augusti i år. »E-labbet« innehåller ett stort antal interaktiva kunskapstest och verklighetsbaserade patientfall som ger studenten möjlighet att analysera problem och fatta egna beslut.