Från Norge kommer en ny utgåva av boken »Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer«, som har författats av Harald Moi, professor i dermatovenereologi, Oslo Universitet, och Jan Martin Maltau, professor i obstetrik och gynekologi, Tromsø Universitet. Harald Moi har ett förflutet inom svensk venereologi och disputerade på arbeten om bakteriell vaginos vid Uppsala Universitet. Den första utgåvan anmäldes i Läkartidningen nr 40/2004.

Bokens författare är väl insatta i området sexuellt överförda infektionen (STI), som belyses på ett lättfattligt sätt. Norskan torde inte utgöra något större problem. Boken tar i korta kapitel upp hur man ska handlägga patienter som söker för misstänkt könssjukdom eller andra underlivsbesvär. Den ger bland annat tips om hur man tar upp en sexualanamnes, vilka mikro­biella agens som kan komma i fråga samt hur man diagnostiserar dem. Den lägger särskild vikt vid att vägleda läsaren till en snabb och korrekt diagnostik och behandling av genitala flytningar, sår eller utslag hos både män och kvinnor. Förtjänstfullt framhålls hur viktigt det är att utföra direktmikroskopi.
Boken innehåller såväl kortfattad sjukdomslära om STI som kolpiter, vulvasjukdomar, balaniter, neoplastiska tillstånd och hudsjukdomar som uppträder i underlivet. Den är rikt illustrerad med kliniska och mikroskopiska bilder i färg. Dagens laboratorietekniker och hur svaren ska tolkas beskrivs också utomordentligt bra.

Denna bok passar bra att ha som stöd på mottagningar i allmänmedicin, gynekologi, infektion, dermatovenereologi och på ungdomsmottagningar eller för and­ra som ansvarar för STI-vård samt inom utbildningen. Den förmedlar samma synsätt som vi har i Sverige på den medi­cinska handläggningen, och den har en hög aktualitet. De moment i omhändertagandet som regleras av vår smittskyddslag finns av naturliga skäl inte med, men den norska lagstiftningen är mycket lik vår egen i dessa avseenden.
Vi saknar i Sverige motsvarande aktuell litteratur, och därför kan boken varmt rekommenderas.


Seksuelt overførbare infeksjoner og genitale hudsykdommer.