Dikten nedan är en helt sannfärdig avskrift (utan några tillägg eller strykningar) av en medicinlista för en svårt funktionshämmad 60-årig kvinna utan tal eller rörelseförmåga. Dikten byggs upp av 21 anapester och kan läsas mycket rytmiskt genom hela strofen. Enstaka avsteg från rytmen som dock förekommer ökar den poetiska spänningen, samtidigt som de ger de förskrivna preparaten och språket på vårdavdelningarna full rättvisa.

Omeprazol x 1
Lamictal x 2
Nozinan v.b.
Dimetikon x 4
Duphalac, Movicol v.b.
Fenuril karbamid
Locoid cortison
Cetirizin och Xanor,
Iktorivil 2 mg
och Flunitrazepam t.n.