Redaktörer och övriga författare i denna bok har mångårig erfarenhet av forskning och behandling av patienter med övervikt, fetma och ätstörningar. Boken känns relevant då den syftar till att sätta fokus på en ofta bortglömd patientgrupp, nämligen de som har en hetsätningsstörning, ofta i kombination med övervikt. Hetsätningsstörning känns än mer relevant att arbeta med eftersom överviktiga patienter med detta problembeteende har en sämre behandlingsprognos. Boken är den första publicerade manualen specifikt för hetsätningsstörning. Genom att boken är indelad i två tydliga avsnitt så upplevs den inte som alltför omfattande trots sina 480 sidor.

Det första avsnittet innehåller i huvudsak fakta om hetsätningsproblematik med en problematiserande ansats. Ett kognitivt beteendeterapeutiskt (KBT) och medicinskt perspektiv på mat, ätande och beroende presenteras samt en uppdaterad och läsvänlig forskningsöversikt över empirisk behandling av hetsätningsstörning och grunderna i KBT-behandling.
I det andra avsnittet presenteras behandlingsmanualen för gruppbehandling av hetsätningsstörning och övervikt. Manualen är mycket överskådlig, pedagogisk och har översatts och bearbetats för svenska förhållanden. Behandlingsprogrammet bygger på tre viktiga principer:
1. Med hjälp av beteendeinriktade interventioner bryta den onda cirkeln av strikt bantning eller kaotiskt ätande.
2. Med hjälp av kognitiva interventioner arbeta med problematiska tankemönster avseende ätande, figur, vikt och gemensam problemlösning.
3. Med hjälp av vidmakthållande interventioner bevara det man lärt sig, behålla en realistisk vikt och planera framåt för uppföljande sessioner.
Behandlingen sträcker sig över 20 sessioner, en gång per vecka.
Behandlingsmanualen är i första hand tänkt för psykologer och psykoterapeuter med kunskap i KBT att användas inom områden där fetma och ätstörningsproblematik förekommer. Författarna föreslår också att personal med goda kunskaper i KBT, hetsätningsproblematik och övervikt kan genomföra behandling under handledning av någon med särskild kompetens inom ätstörningsområdet.

Ett stort plus är att det finns tips om vidare rekommenderad läsning vid kapitelavslut. Ett annat att författarna generöst delar med sig av kompletterande material i form av arbetsblad och pedagogiska blad till behandlingsarbetet. Dessa tillhandahålls på bokens webbplats. Minus? Ja, ett litet: det förekommer några upprepningar i de olika kapitlen, som ju fallet är i de flesta böcker där fler än en författare är med och skriver.
Sammanfattningsvis: en mycket ambitiöst skriven och användbar bok om behandling av en ofta bortglömd patientgrupp. Jag rekommenderar den varmt!