Penislängden kan inte uppskattas från storleken på händer eller fötter – dessa och andra förmenta indikatorer har utdömts för många år sedan. Men, var vid gott mod, ty nu lär ett team av koreanska forskare ha tagit fram en kanske mer pålitlig guide: förhållandet mellan längden på pekfingret och längden på ringfingret, den s k 2D:4D-kvoten. Ju lägre denna kvot är, desto längre brukar penis vara, enligt forskarnas artikel i Asian Journal of Andrology [1].
Dr Tae Beom Kim, urolog vid Gachon University i Incheon, Korea, och hans kolleger studerade 144 män äldre än 20 år som genomgick urologisk kirurgi för sjukdomar som inte påverkar längden på penis [1]. En medlem i forskarteamet mätte noggrant längden av pek- och ringfingrarna på personens högra hand före operationen – vänster hand anses variera mer. En annan gruppmedlem mätte därefter penis­längden omedelbart efter att personen hade blivit sövd.
Längden mättes både när penis var i slakt tillstånd och när den hade sträckts så mycket som möjligt. Utsträckt längd anses korrelera med erigerad längd, enligt diskussion i artikeln. Det visade sig generellt att ju lägre kvoten mellan längderna av de två fingrarna (2D:4D) var, desto längre utsträckt penis.

Även om resultaten tycks komma utan förvarning, verkar de, enligt en medföljande ledare i samma tidskriftsnummer [2], faktiskt inte drabba som en blixt från klar himmel. En rad olika studier tyder på att kvoten 2D:4D bestäms av prenatal exponering för könshormoner, både testosteron och östrogen. Det är inte orimligt att anta att detta kan gälla också för penislängden.
Fingerlängder hos män och kvinnor är sexuellt dysmorfa. Hos kvinnor är pek- och ringfingrarna i allmänhet lika långa, medan hos män är pekfingret i allmänhet kortare. Som både artikelförfattarna och ledaren diskuterar [1, 2] har en hel drös med konfunderande resultat på pek- och ringfingrar pub­licerats, ibland utan att kunna bekräftas av ­ytterligare arbeten från andra grupper.

Annan forskning har föreslagit att män med en lägre 2D:4D-kvot har ett mer symmetriskt ansikte och är mer attraktiva för kvinnor, ett fenomen som, föga förvånansvärt, benämnts det »sexiga förhållandet«. Och bara förra året rapporterade cancerforskare i Storbritannien att risken att få prostatacancer är relaterad till 2D:4D-kvoten [3]. Män vars pekfinger är längre än ringfingret befanns ha en tredjedel lägre risk att utveckla prostatacancer.
Fingrarnas nyckeltal är lätt att mäta icke-invasivt och kan därmed vara ett praktiskt surrogat för att studera prenatal utveckling hos män, summerade tidskriftens ledarskribent. En säregen biomarkör med andra ord. Hur pass intresserade kvinnor (och män) är av att bedöma och räkna ut den får framtiden visa. Om inte annat kanske någon utvecklar en applikation för mobiler!


MED RÄTT MÅTT MÄTT. Kvoten mellan längden på pekfingret och längden på långfingret är en biomarkör som kan få män att te sig naknare än de kanske redan är. Foto: RX Media