Alltfler människor använder mobiltelefon, så även vårdpersonal. Larmrapporter om mobiltelefonanvändningens faror duggar tätt (ökad risk för vissa cancerformer, man kan få hudutslag av mobiltelefonanvändning, men även råka ut för en olycka när man stirrar sig blind på mobiltelefonen). Data talar också för nedsatt spermiekvalitet hos manliga mobiltelefonanvändare. Detta till trots ökar användningen av mobiltelefoner. I takt med att medicinsk apparatur blir mindre störningskänslig ökar också mobiltelefonerna på sjukhus och vårdcentraler.

Vår kommunikation har gått ifrån telefonsamtalet via eposten till SMS och chattmeddelanden. Allt oftare skickar vi korta meddelanden via mobiltelefonen till annan vårdpersonal. Första gången jag själv noterade faran med mobiltelefonernas automatiska stavningskontroll ville jag meddela en kollega att jag var upptagen på avdelningen. Jag skrev »jag kan inte tala nu för jag rondar« vilket min mobil snabbt korrigerade till »jag kan inte tala nu för rodnar«. Att rodnad inte är ett giltigt skäl att hålla tyst inser var och en, även om man naturligtvis kan bli stum av starka känslor!

Metod

Under en vardag i slutet av november besökte undertecknad ett antal försäljningsställen för mobiltelefoner i Örebro. Mobiltelefoner med tre olika typer av operativsystem testades: Android, Apple/Iphone, samt Windows [för mobiltelefoner]. För att värdera den automatiska stavningskontrollen valde jag slumpmässigt ut 60 ord med medicinsk relevans. Dessutom lade jag till ett icke slumpmässigt ord (»celiaki«) då celiaki är en kronisk sjukdom som förekommer hos 1 % av befolkningen. Sammanlagt undersöktes alltså mobiltelefonernas stavningsförslag för 61 ord eller begrepp. Jag skrev in ordet i mobiltelefonen med automatisk stavningskontroll påslagen och noterade sedan vilket ord respektive mobiltelefon föreslog när hela ordet alternativt begreppet var inskrivet. I tabell 1 presenteras de ord där endera av de tre operativsystemen föreslog ett avvikande ord.

Resultat

»Operativsystem 1« uppvisade 28 % fel (n=17), »operativsystem 2« hade 18 % fel (n=11), medan »operativsystem 3« hade 30 % fel (n=18)(Tabell 1).  Flera av korrigeringarna inbegrep geografiska namn. Alla tre operativsystem klarade av att stava till celiaki men ingendera fick grepp om ordet »hematuri«. 

Diskussion

Mellan var tredje och var femte medicinsk term blir felstavad av mobiltelefoner som använder automatisk stavningskontroll.

Det förefaller som om mobiltelefoner gärna väljer ett namn på ett land eller en ort när det medicinska ordet blir alltför svårt. Analfissur blev till Amalfikusten medan »Apgar« [1] (mått på hur nyfödda mår) blev till Algarve. Man kan också fråga sig om paronyki är extra vanligt i Thessaloniki (något som antyds i operativsystem 3). Dessutom finns tecken till att såväl acne som menstruationsrubbningar är vanligare i vissa länder än andra (Tabell 1).

Mobilanvändare som har svårt att svälja kan naturligtvis känna sig nedstämda (dysfori) men bör enligt vår undersökning söka lindring på det lokala Stadshotellet (Tabell 1).

Det finns mycket som talar för att eosinofili kan vara övergående (episodisk?) däremot finns det inte mycket som talar för att erytrocyter skulle vara kopplade till retrorätt (det senare ett ord som inte ens svenska akademins ordlista kände till)! För hematuri föreslår alla 3 operativsystem »Hematit«.  Intressant nog kan faktiskt hematit användas i cancerbehandling [2]. På så vis har denna felstavning en tydlig medicinsk koppling. Crohns sjukdom har tidigare koppats till hög sockerkonsumtion [3], men nu antyder operativsystem 3 att även mjölkexponering skulle kunna vara en bov i dramat! Något överraskande föreslår samma operativsystem att multipel skleros, MS, i stort sett uteslutande förekommer hos män, medan kvinnor över 60 år (?) bör överväga sectio i samband med förlossning (Tabell 1).

Tidigare forskning har visat att sigmoidoskopi (kan även stavas sigmoideoskopi) kan minska förekomsten av kolorektalcancer. På så vis är det kanske naturligt att ett av operativsystemen automatiskt byter ut tarmundersökningen mot »signalspaning«? Avslutningsvis bör förekomsten av subduralhematom undersökas bland syndikalister i förorten.

Konklusion

Läkartidningen publicerar idag den kanske första undersökningen av automatisk stavningskontroll av medicinska ord på mobiltelefonen. Undersökningen visar på stora brister i stavningskontrollen och när man skickar meddelanden till kollegor eller patienter bör man vara medveten om att saker och ting kan gå mycket fel. Oavsett om man går jour under jul- och nyårshelgen eller ej tror jag att en paus från mobiltelefonen kan göra gott, varför inte satsa på en resa till Medelhavet eller en plats nära Svarta havet? Låt mobiltelefonen välja ditt resmål.