Fem C:n som säger allt. Foto: Erik Nilsson

Anslaget: »Midwives five C:s of caring: Compassion, competence, confidence, conscience, commitment.«

Bilden togs med enkel mobilkamera för cirka fyra år sedan, och sedan dess har jag sett den med ojämna mellanrum. För var gång tycks den mig allt viktigare.

Jag hade blivit skjutsad 10 timmar med bil från huvudstaden Accra i Ghana till ett distriktssjukhus i landets norra region, i den lilla staden Bole med cirka 120 sängplatser och något över 100 förlossningar per månad. Trafikskador var en av sjukhusets viktigaste uppgifter, men jag var där för att operera bråck, främst ljumskbråck. Större än dem man ser i Sverige. Operationerna gjorde många patienter som inte var arbetsföra till familjeförsörjare igen. 

Jag arbetade tillsammans med en engelsk kollega i organisationen Operation Hernia (www.operationhernia.org.uk). Som vävnadsförstärkning satte vi in steriliserad väv av myggnät. Denna fungerar lika bra som kommersiella nät, till en bråkdel av de senares kostnader. Arbetet fungerade väl. Med god assistans av medarbetare skedde snabba byten av patienter på operationssalen.

I en arbetspaus såg jag det – anslaget utanför barnmorskornas dörr. Texten var skriven på engelska, det officiella språket. Här talas ju ofta det inhemska språket gonja.  

Compassion – medkänsla, svar på andras lidanden som leder till en önskan att hjälpa. 

Competence – kunskap om möjligheter till behandling. 

Confidence – att ge och ta emot förtroende, förmedla att den behandling man föreslår är rimlig och vetenskapligt förankrad. 

Conscience – att ge av sitt kunnande och inse dess begränsning. 

Commitment – att satsa sin tid och energi, lyssna, ge råd och respektera patientens autonomi.

Grunderna för medicinsk etik formulerade på ett anslag på ett litet sjukhus i Ghana.