Anders Hansen och Simon Kyaga, upphovsmän till den nya poddradion »Psykiatrikerna«.

Foto: Johanna Arnström

Psykiatri är ett spännande forskningsfält, och detta är något som inte alltid kommer fram. Det säger Simon Kyaga och Anders Hansen, upphovsmän till det nya podd­programmet »Psykiatrikerna«, i början av
det första avsnittet. Med »Psykiatrikerna« vill de korrigera den negativa bilden.

Upphovsmännen är själva psykiatrer med stort forskningsintresse; Simon Kyaga har bland annat gjort studier där han hittat ett nytt sätt att tackla den gamla frågan om kreativitet och psykisk ohälsa, och Anders Hansen har bland annat skrivit om forskningsresultat i Läkartidningen.

I varje avsnitt träffar de och samtalar med en ledande forskare. Många av dem är internationella storheter som de intervjuat i samband med vetenskapliga konferenser.

I det första avsnittet, som släpptes den 1 november, är det dock en svensk forskare som intervjuas: Mikael Landén, överläkare och professor i psykiatri vid Göteborgs universitet. Han är expert på bipolär sjukdom och leder stora internationella projekt inom psykiatrisk genetik.

»Mitt mål med forskningen om bipolär sjukdom är att hitta nya instrument som klinikerna kan använda«, säger han i programmet. »Det borde till exempel gå att hitta en enkel algoritm för att kunna avgöra vilka bipolära patienter som har hög respektive låg suicidrisk. Det är viktigt att veta, för de som har hög suicidrisk behöver behandlas med litium.«

I nästa avsnitt, som släpps den 1 december, intervjuas professor Moshe Szyf från McGill-universitetet i Montreal. Då handlar det om epigenetik, alltså hur arv och miljö egentligen hänger ihop. I det tredje avsnittet berättar professor Karl Deissenroth från Stanford-universitetet i USA om nya metoder för att undersöka hjärnan.

Podden riktar sig i första hand till psykiatrer och andra läkare, men i andra hand också till en intresserad allmänhet. Det handlar om avancerad forskning men språket är enkelt och lättillgängligt. Simon Kyaga och Anders Hansen ställer också frågor om vilken klinisk nytta forskningen kan leda till.