Ur Läkartidningen nr 6/2016.

Vad fick sig patienten förskrivet? Frågade vi oss och våra läsare i Läkartidningen nr 6/2016, apropå ett gammalt otydligt recept från 1800-talet. Och fem kunniga kolleger tolkade receptet och svarade direkt.

Eskil Dalenius kom först: Med hjälp av hustrun, som är receptarie, tror vi oss kunna »expediera« det gamla receptet:

    Camphora,

    Chloroformium germanicum,

    Hydrat. chloralicus ana G 50.

    M.D.S. Utvärtes ingnidning.

    Liniment.

Siffrorna upptill t v är apotekets texering: tre ingredienser, flaska samt blandningskostnad.

Detta var, enligt min farmakopé från 1889, ett bra medel mot klåda. Ja, det var tider, när man kunde förskriva vad som helst på vilken papperslapp som helst, och det tåliga apoteket rörde ihop och expedierade det …

Malin Appelquist, överläkare, psykiater, doktorand i psykiatrihistoria, hade mer att tillägga. Hon har studerat provinsialläkarrapporter från 1800-talet och fått »viss erfarenhet i att tolka gammal handstil«. Hennes kommentar: 

Kamfer, uppiggande; chloroform; klorallösning, rogivande för sömnen. Dessa tre läkemedel talar för diagnosen »neurasteni« som var mycket vanlig i slutet på 1800-talet, då den var en modediagnos.

Agneta Durling, psykiater: Receptet var inte så svårtolkat för mig som arbetat som farmaceut. Ingredienserna blandas till ett linement för att användas utvärtes som smärtstillande medel vid neuralgier och reumatisk värk. Kamfer är även bra vid kylskador och klorallhydrat vid klåda.

Sophie Lindgren, anestesiläkare: Undrar vad detta linement var för? Stark blandning! Nervositet kanske? Sömnproblem? Visst strök man kamfer på bröstet vid andningsproblem av olika slag? Eller var det inte det som damer fick lukta på när de blev svimfärdiga?

Carl Warholm, tidigare nefrolog, numera palliativmedicinare, förmodar att receptet är en variant på Gubbsalva.

    Levomentolum 2 g

    Chlorali hydras 2 g

    Camphora racemica 2 g

    Vaselinum album 44 g 

Bra mot klåda – vi använde det till våra dialyspatienter ibland. 

Privatläkaren Leo Hassler, Luleå, som ställde frågan, samlade in svaren och förmedlade dem till Läkartidningen, skriver: 

Gubbsalva? Något för mig själv? Jag är 76 år, så jag har åldern inne. Fast ingen klåda eller värk. Men en salva, som är både uppiggande och rogivande, den borde vi väl alla pröva!