»Läkaren är som en rysk matrjosjka-docka …«

Foto: Colourbox

Den brittiske allmänläkaren Roger Neigh­bour beskriver i sin nyligen utgivna bok »The inner physician«, hur läkaren är som en rysk matrjosjka-docka.

Den yttersta dockan är den organiserade sjukvårdens offentliga ansikte utåt. Dockan närmast innanför är den populära läkarstereotypen som den kommer till uttryck i filmer och på tv, som faktiskt påverkar allmänhetens bild av vad en läkare är i högre grad än man kanske kan tro.

Längre in finns dockan som är en produkt av läkarutbildningen, doktorn som expert och specialist. Ännu längre in har vi allmänläkaren, som inte nödvändigtvis behöver vara specialist i allmänmedicin, men som arbetar i den kliniska verklighet där vårdprogram och nationella riktlinjer förbleknar i verklighetens komplexa och sammansatta dagsljus.

Innerst inne har vi »The inner physician«, amatören inom oss, experten minus expertisen, som Roger Neighbour menar spelar en avgörande men underskattad roll för hur praktisk medicin utövas.