Åsa Lindholm, gynekolog, och ett fertilitetshjälpmedel som inte används inom skolmedicinen längre. Foto: Leo Hassler.

Min kollega, gynekologen Åsa Lindholm på vår mottagning – vad har hon gemensamt med en liten barnsko?

Jo, befruktning!

Åsa nyttjar vår tids hjälpmedel för sina patienter – hormoner, ultraljud, provrör.

Förr i tiden räckte det att lägga en barnsko under hemmets takås. Det fick jag veta av byggmästaren Peter Wahlberg, som nu byter taket på vår dotter Hildas gamla hus. Där låg den lilla skon.

Den har tydligen gjort nytta. Fyra raska söner finns nu i huset …