»Så coolt att jobba ett år i England. Vad tuff jag är!« Så trodde jag att det skulle vara. Vad jag inte visste är att jag efter åtta månader på akutmottagningen i Peterborough, England, skulle skriva min första dikt:

Why haven’t you …?

How come you’ve not thought about …?

You have seen this patient for 15 minutes now, why haven’t you …?

You should …

Mitt självförtroende är i botten. Nej, jag kan inte bedöma tarmvred på slätröntgen buk. Vi kommer ju ändå att be kirurgen titta på den här patienten med misstänkt tarmvred, och de kommer ändå beställa DT-buk och lägga in för observation om de tror att det är misstänkt. Nej, jag kan inte se på lungröntgen om det finns infiltrat eftersom bara halva lungan kom med på röntgen. Men spelar det någon roll? Vi behandlar ju i alla fall med antibiotika så fort patienten hostar eller känner sig andfådd – eller är allmänt nere.

Det är så mycket jag inte förstår.

Och jag är sämst på att ta venprov. Och varför lät du den här patienten passera -fyratimmarsgränsen? Vad svarar man? 

Jag börjar med att berätta att jag såg patienten första gången efter tre timmar, och tänker därefter berätta att varken observationer eller prov var gjorda då. Men jag kommer inte så långt. Överläkaren viftar med handen och tittar bort för att markera att mina ursäkter inte är goda nog. Ansvaret och misslyckandet är mitt allena. Jag biter ihop. Det är det man gör här. Är de starkare/tuffare människor än jag?

»Ja, men det är en bra erfarenhet.« Jo, det är det. På riktigt. Jag har blivit en bättre kliniker. Om det beror på den tuffa uppfostran eller bara på att man jobbar så fasligt mycket kan jag inte svara på.

Ångrar jag mig? Jag gnäller ju bara på allt.

Jag åkte hit för att min partner fick postdok-tjänst i UK. Jag var naiv. Jag trodde att språket skulle vara enda skillnaden, men det mesta är annorlunda: patienterna beter sig inte som hemma, de beskriver sina symtom med andra ord, de låter annorlunda när de har ont, de förväntar sig andra saker än jag är van vid. Och så vidare.

Jag ångrar mig inte – men jag gör aldrig om det. Det är för tufft för mig. Men det är också en fantastisk erfarenhet som jag bär med mig resten av livet.

Är du sugen på att åka? Gör det! Du kommer lära dig massor, men största behållningen kommer förmodligen att vara på det personliga planet: Hur reagerar jag när jag kommer i en helt ny situation? Hur hanterar jag min frustration över att inte kunna uttrycka mig flytande? Hur handskas jag med det faktum att jag har en helt annan åsikt än min överläkare, men vet att jag inte får uttrycka den? Hur tar jag negativ kritik?

Det tog nästan ett år. För att kunna slappna av, för att hitta min roll, för att hitta mina ord och för att känna att jag passade in.

Jag kommer hem med en bredare repertoar av valmöjligheter vad gäller omhändertagande och behandling och -en större flexibilitet i konsultation med patienter och kollegor.

En gåva. Och ganska coolt ändå.

Sugen på att åka? Här är några tips att tänka på:

Skaffa legitimation:

 • Du måste vara säker på att du vill åka. Processen är långsam, energikrävande och dyr.

 • Påbörja ansökan om engelsk legitimation (registration) via GMC (General Medical Council), www.GMC-uk.org. De flesta intyg som krävs får inte vara äldre än tre månader, så gör en planering. Bland annat krävs intyg från de arbetsgivare du haft senaste fem åren. Legitimationen kostar 425 pund (ca 4 680 kronor) per år att inneha.
 • Gör språktest genom IELTS (International English language test system), som kan göras i Sverige. Krävs för att få full legitimation för att arbeta kliniskt (licence to practise). Språktestet är giltigt i två år, så det kan du göra medan du inväntar intyg etc till GMC. Du behöver dessutom få ett högt betyg (band) på testet, så du kanske måste göra om det flera gånger. Det är ganska nytt med språktest, så på en del informationssidor står att språktest inte krävs för EU-medborgare. Men tro mig, GMC kommer att kräva det.
 • När legitimationen i princip är klar krävs att du åker till GMC personligen för ID-uppvisning.

Sedan är det dags att söka jobb:

 • www.jobs.nhs.uk (NHS – National Health Service – är den allmänna vården, som landstingsvård i Sverige fast på nationell nivå)
 • www.careers.bmj.com/careers/hospital-medical-healthcare-doctors-jobs.html

De flesta jobb kräver att du innan anställningen börjar har:

 • Referensbrev från tidigare och nuvarande arbetsgivare.
 • Vaccinationsintyg för att få godkännande (clearance) att jobba kliniskt. Detta handläggs genom sjukhusens företagshälsovård (occupational health). Du måste visa intyg på vilka vaccinationer du fått. (Ingen dokumentation kvar på dina barnvaccinationer? Jag ringde växeln i kommunen där jag gick i skola och blev kopplad till stadsarkivet som skickade kopia på mina skolvaccinationer.) Vaccinationsklinik hjälpte mig att utfärda intyg mot en kostnad. Intyg erbjuds inte alltid på engelska utan måste då översättas.
 • Intyg från Polismyndighetens belastningsregister PM442.4. Intyg på engelska utfärdas mot avgift. Vänta med att beställa tills du är redo att åka, eftersom intyget inte får vara för gammalt och ibland ska tas med oöppnat till jobbkontrakt­skrivning.

Tålamod, tålamod. Att ingen hör av sig efter att du skickat in ansökan betyder ingenting, jag fick månader efter sista ansöknings­datum besked att jag var välkommen på intervju – men hade inte hört ett smack innan dess. Ge inte upp!

Men vad ska du skriva att du söker för tjänst?

 • Trust doctor: kan vara vilken nivå som helst av utbildningstjänst eller specialisttjänst, markerar att anställningen är ett vikariat på bestämd eller obestämd tid.
 • Foundation programme: AT-tjänst.
 • SHO: Första årens ST.
 • Registrar (Reg): Sista årens ST.
 • Consultant: specialist, överläkare.

De olika specialistföreningarna har väl tillgänglig information om hur deras specialitet och utbildningsprogram är uppbyggda. Knappa in www.google.co.uk (ger bättre sökresultat än svenska Google) och sök på »Royal College of [din specialitet]«.

Men Brexit då?

Ingen vet vad som kommer att ske regelmässigt för EU-utbildade läkare som söker legitimation i Storbritannien efter Brexit. Rent generellt antyds att landet överväger att kräva att du har anställningen i Storbritannien klar innan du är välkommen att få bo och arbeta
i Storbritannien.

BMJ (British Medical Journal) skriver att Brexit kan göra det svårare för EU-utbildade läkare att arbeta i Storbritannien, att förändringar i reglerna för vilka som får legitimation kommer att ses över och att arbetslagar generellt troligen kommer att ändras. De påpekar samtidigt att omkring en tiondel av Storbritanniens verksamma NHS-läkare är examinerade i annat EU-land och att arbetskraftsinvandring av läkare därför är ett viktigt bidrag till att utjämna läkarunderskottet i NHS.

GMC har lämnat en förfrågan till regeringen angående Brexit där de föreslår möjlighet att göra en mer omfattande bakgrundskontroll och möjlighet att få införa kunskapstest för doktorer från annat EU-land innan legitimation godkänns, något som tidigare inte varit tillåtet enligt EU-lag.