Andrew Wyeth: »Christina’s World« (1948). Tempera på panel. 82 X 121 cm. Museum of Modern Art, New York.

Foto: Museum of Modern Art

Hon halvligger där i det torra gräset och blickar upp mot det ensliga huset eller ladan. Hon intar en speciell position med armarna – benen och fötterna verkar slappa. Den välkände amerikanske konstnären Andrew Wyeth målade tavlan 1948 [1]. Målningen har titeln »Christina’s World« och kan ses på Museum of Modern Art i New York. Kvinnan i målningen är Anna Christina Olson och hon är i 50-årsåldern. Wyeth kände henne mycket väl, då han bodde granne med henne under somrarna i Cushing, Maine. Han hade sett henne krypa omkring i gräset utanför sitt fönster, och hon poserade flera gånger för honom. Märkligt nog stod Wyeths hustru, som var 26 år, modell för överkroppen och huvudet. Målningen har fascinerat mig och många andra och har också väckt många frågor. Varför ligger, eller sitter, Christina på detta sätt? Det har hävdats att Christina led av en odiagnostiserad polio.

Christina Olson föddes 1893, och modern märkte redan när Christina var i skolåldern att hon hade svaga ben och ofta föll. Vid 26 års ålder kunde hon inte stå utan stöd. När tavlan målades kunde hon inte gå. Då hon inte använde rullstol tog hon sig fram med krabbliknande rörelser. Hon undersöktes flera gånger av läkare, bland annat på Boston City Hospital, men man kunde inte ställa någon diagnos.

Christina dog 1968 och hennes degenerativa muskelsjukdom diagnostiserades aldrig. Med dagens undersökningsteknik med bland annat DNA- och kromosomundersökningar hade den säkert diagnostiserats. Andrew Wyeth, en av de mest populära konstnärerna i USA, dog 2009 efter en mycket framgångsrik karriär.

Vid den tjugotredje Annual Historical Clinicopathological Conference på University of Maryland den 6 maj 2016 presenterades nya fynd om Christina Olsons sjukdom. Genom att analysera alla Wyeths målningar, teckningar med mera av Christina Olson hade professor Marc Patterson, Mayo Clinic, Rochester, kommit fram till att hon förmodligen led av Charcot–Marie–Tooths sjukdom (CMT) [2].

Målningen »Christina’s World« har också ett svenskt intresse. Christina Olsons far Johan Olauson kom från Sverige till Cushing, Maine, som sjöman. Då båten frös fast i isen stannade han hela vintern, träffade sin hustru Katie och bytte namn till John Olson. Familjen bosatte sig i Cush­ing och drev där en farm.

Christinas gener kom således delvis från Sverige. Det finns inga uppgifter om huruvida Christinas far eller mor led av någon neurologisk sjukdom. Efter­som diagnosen CMT inte kan anses helt säker kan andra neurologiska sjukdomar övervägas [3]. Det skulle även ha kunnat vara distal myopati. Jag tänker på min neurologilärare Lisa Welander i Umeå,  som beskrev sjukdomen för första gången 1951 [4]. 

Distal myopati, som är autosomalt dominant, är sällsynt i andra länder än i Sverige, men har förekommit hos svenska emigranter i USA. Sjukdomen debuterar dock sällan före 30-årsåldern, vilket inte riktigt stämmer in på Christina Olson. Sjukdomen ka­llas också »Hedesunda­sjukan« och är vanligast i Gästrikland. Skulle fadern vara från denna trakt – vilket jag inte har några uppgifter om – skulle det kanske stärka denna teori. Men några bevis finns givetvis inte.