Illustration: Colourbox

Jag besökte nyligen ett apotek i Dalarna och noterade då vid recepturdisken en folder med information om hur man snabbt och utan krångel söker läkare via apotekets förmedling.

På en dörr intill recepturdisken satt en skylt med informationen »läkarkonsultation pågår«. Konsultationen sker via internet och läkaren kan befinna sig var som helst.

Receptarien berättade att konsultation på detta vis var populärt. En patient hade berättat att hennes doktor nog satt i sängen hemmavid.

Jag funderar återkommande på läkarrollen och läkekonsten. Har inte riktigt ännu accepterat denna nymodiga internetläkekonst, men får kanske göra det.

I läkekonsten ingår väl också att hjälpa utan större dröjsmål. Den ofta förekommande otillgängligheten och långa väntetiden i den gängse vården, liksom konsultation utan handfast undersökning, innebär kanske att den gamla läkekonsten riskerar att dö ut.

Som nybliven läkare på resa i USA 1978 frågade min amerikanske skolbroders far dr John om jag verkligen var en MD. Han hyste tvivel om detta av någon anledning. Min bearbetning av detta möte gav grunden till en sång om min uppfattning om läkekonst: »Are You an MD Martha?«, SemiBasement (finns på YouTube).