En epok avslutas när Tore Vikström och Maria Lampi, nationell direktör respektive nationell koordinator inom svensk traumautbildning, lämnar över ansvaret till efterträdare. Foto: Gabor Hont

Kirurgen Tore Vikström, professor emeritus i traumatologi, och Maria Lampi, narkossjuksköterska, numera disputerad, har just avslutat uppdraget som nationell direktör respektive nationell koordinator för ATLS Sverige – den riksomfattande verksamhet som i 20 års tid utbildat läkarkåren i konsten att ta hand om traumapatienter. Efter den 30 juni 2017 är det dags för andra att ta över efter Tore och Maria.

ATLS är en akronym för »advanced trauma life support«, ett amerikanskt koncept som togs till Sverige 1996 på initiativ av Svensk kirurgisk förening. Året före hade Tore Vikström och några kirurgkolleger skickats till USA för att lära sig det nya konceptet och introducera det även i Sverige.

– Vi var i South Carolina i en vecka, minns Tore Vikström. Måndag, tisdag, onsdag ägnades åt att lära sig konceptet. Torsdag, fredag gick vi instruktörskursen. Sedan var vi klara att börja utbilda hemma i Sverige.

Fram till i dag har närmare 9 000 svenska läkare gått ATLS-utbildningen. I början var det frivilligt, men numera är en godkänd ATLS-kurs obligatorisk för de specialister som tar emot traumapatienter: kirurger, ortopeder, akutläkare och anestesiologer. Kurserna i ATLS är identiska över hela världen och finns i 66 länder. Ungefär en miljon läkare har genomgått utbildningen globalt.

– Det har varit intensiva men roliga år, berättar Tore Vikström. Den första tiden åkte vi runt i liten skala över hela Sverige för att hålla kurser. Sedan bildades det nationella kansliet, där vi jobbade med att utbilda instruktörer som i sin tur skulle sprida kurskonceptet vidare i Sverige.

Utbildningen genomförs under tre dagar och ges på 13 orter runt om i Sverige. Deltagarna lär sig ett strukturerat traumaomhändertagande och att åtgärderna under första timmen efter ett trauma ska sättas in enligt konceptet A, B, C, D, E: airways, breathing, circulation, disability, exposure. Det gäller att rädda patientens liv med hjälp av de medel som står till buds.

– När vi började användes inte ultraljud eller titthåls- och kateterteknik i samband med trauma, säger Tore Vikström. Dessa metoder har utvecklats efter hand, och ATLS-kurserna har uppdaterats i enlighet med nya metoder och tekniker.

– Vart fjärde år kommer en ny ATLS-manual, berättar Maria Lampi, som också arbetat med konceptet sedan starten 1996, från början lokalt i Linköping.

– Manualen listar ny evidens men också pedagogiska nyheter eller förändringar i utbildningen att ta hänsyn till. Vi hjälps åt i ett globalt nätverk att uppdatera boken, och den tionde upplagan kommer nu till hösten.

Maria Lampi har arbetat som nationell koordinator för ATLS-utbildningen sedan 2007. När hon nu lämnar över till en efterträdare hoppas hon kunna fortsätta att arbeta med utbildningsprojekt i någon form. Genom sin doktorsavhandling har hon bland annat kontakter i Kenya och insyn i traumavården där.

– Jag älskar ju mitt kliniska arbete, säger hon. Och nu när jag har disputerat öppnas kanske andra möjligheter. Man vet aldrig.

Tore Vikström, som är specialist i kärlkirurgi från början och pensionär sedan ett år, bedriver utbildningsprojekt i traumatologi och krigskirurgi i samarbete med Försvarsmakten och Polisen.

– Jag hjälper bland annat till att utbilda polisens insatsstyrkor i de omedelbart livräddande koncepten, då de ska rädda livet på eventuellt skadade kollegor, berättar han.