Är detta en tänkbar utveckling, eller bara science fiction?

Illustration: Colourbox

»Star Wars«-filmerna innehåller många medicinska framtidsvisioner. Luke Skywalkers perfekta armprotes, nedfrysningen av Han Solo i kol och inte minst Darth Vaders kusliga respiratormask. Jämfört med vår tid visas dock inte bara tillägg till hälsovården, något har också dragits ifrån. Det mänskliga sjukvårdsarbetet har ersatts av robotar. Är detta en tänkbar utveckling, eller bara science fiction? Nedan följer en diskussion om hur läkarprofessionen kan existera i framtiden.

Läkaren försvinner

IT-miljardären Vinod Khosla har hävdat att 80 procent av läkares arbete inom kort kommer att ersättas av teknologi. Artificiell intelligens (AI) kombinerad med egenmätningar och all relevant vetenskaplig litteratur sägs bli betydligt mer kompetent än någon mänsklig läkare. »Beprövad erfarenhet« lyfts i sammanhanget fram som en alltför oprecis metod för att vara meningsfull [1].

Fem år har passerat sedan förutsägelsen, och till viss del har Khosla redan fått rätt.  Under 2017 har England provat att ersätta den nationella sjukvårdsrådgivningen med en »chatbot«, ett datorprogram som ställer frågor, ger medicinska råd och även kan hänvisa till lämplig instans. Appföretaget Babylon Health värderas till en kvarts miljard dollar och har som mål att erbjuda tjänsten till hela världen [2, 3]. Lika expansiv har marknaden varit för hälsoappar. Det är i dag möjligt att utföra nästan varje tänkbar kroppsmätning med en extrautrustad telefon. System för tolkning av stora mängder data är också under snabb utveckling. Mest känt är troligen Watson-systemet från IBM [4]. Men automatiseringen gäller inte bara medicinska åtgärder. Framgångsrika djurförsök har gjorts där en robot utför hela kir­urgiska ingrepp, utan läkares medverkan [5].

Automatiseringen av läkaren har alltså inletts och är helt nödvändig för att undvika en ohållbar kostnadsutveckling, enligt Sveriges Kommuner och landsting [6]. Utbudet av läkare är långt mindre än efterfrågan och alltmer kapabla system kan därför komma att omvandla kunskapsprofessioner på samma sätt som industrialiseringen påverkade det klassiska hantverket [7]. En nylig rapport från den svenska Stiftelsen för strategisk forskning uppskattar sannolikheten till 6 procent att läkare och sköterskor automatiseras inom 20 år [8].

Läkaren blir kvar

Från ett sjukvårdsperspektiv har man dock inte sett de lösningar som ersätter läkarens arbete. I stället tycks ny teknik ofta kräva allt mer arbetsinsatser [9]. Kanske är det därför brittiska läkarsällskapets ordförande anser att Babylon Health »inte riktar sig mot den grundläggande bristen och kan göra situationen värre« [10]. Det granskande organet för hälsovård i England ansåg under sommaren 2017 att fyra av fem online-tjänster för primärvård var osäkra [11]. Egenmätning med medicinska appar kan leda till en onödig medikalisering av livet, och den insamlade informationen kan också används utanför konsumentens intresse [12]. 

Även supersystem har brister. University of Texas har avslutat sitt samarbete med IBM inom cancerdiagnostik eftersom det trots fyra års test »… inte skapat ett verktyg redo att lämna pilottest« [13]. Lika misskrediterande var den tidiga Facebook-­medarbetaren Chamath Palihapitiyas uttalande att Watson egentligen är ett skämt som säljs med hjälp av människors okunskap och god marknadsföring [14]. Sammantaget kan förhoppningarna på hälsoteknologin bli orealistiska, om evidens aldrig efterfrågas [15].

Den automatiserade läkaren kommer också möta en rad praktiska problem. Förtroende är en viktig aspekt av sjukvård. Kan en certifierad robot ersätta en legitimerad läkare i det sammanhanget? Troligen skulle AI också få svårt att hantera sekundära motiv som intyg eller förskrivning av beroendeframkallande läkemedel. Då människan trots allt är en social varelse kommer emotionell förståelse antagligen att efterfrågas även i framtiden. Vem skulle exempelvis acceptera ett automatiserat cancerbesked? Slutligen kommer det troligen att dröja innan AI kan utveckla och skapa ny medicinsk kunskap.

Läkaren förändras

Sammanfattningsvis finns argument både för och emot en omfattande automatisering. Khosla menade inte heller att majoriteten av läkare blir onödiga, bara deras uppgifter. Förhoppningsvis kan tiden fyllas med något annat. Patientnära arbete, bättre kontinuitet och högre vårdkvalitet? En omfattande automatisering är både trolig och nödvändig, men på vägen dit är det viktigt att skattepengar till e-hälsa används till effektiv, säker och prisvärd teknik. Kanske är det ett tecken i tiden att en mänsklig läkare faktiskt dyker upp i den senaste episoden av »Star Wars«? Doktor Harter Kalonia ger inte bara högteknologisk behandling till den sårade Chewbacca, utan också några tröstande ord levande varelser emellan [16]. Förhoppningsvis slipper den framtida läkaren trycka på onödiga knappar. Däremot vore det trevligt att sitta bakom spakarna på resan mot framtiden. En liten rolig robot får gärna sitta bakom och ge goda råd.