Illustration: Colourbox

Låt oss vara tacksamma över allt fint vi har i Sverige. Rent vatten. Fina hus. Tillgång till god utbildning, transporter, renhållning, välfyllda matbutiker och ett stabilt elnät som når alla. Landet har en god ekonomi och vi kan påverka framtiden.

Låt oss vara tacksamma över sjukvården i Sverige och att de allra flesta får del av den. Tack för att vi kan få intensivvård och subspecialiserad vård när så krävs. Tack för de enorma resurser som kan satsas på oss den dagen vi drabbas hårt av sjukdom. Tack också för den kvalitet vi har på vården.

Låt oss aldrig glömma att prioritera omtanke i mötet med patienterna. Låt oss alltid försöka skapa trygghet och tillit för patienten. Låt oss fortsätta göra allt vi kan för just den patient vi har framför oss.

Låt oss samarbeta mellan primärvård, slutenvård och kommun. Kollegor: Ring varandra och hjälps åt! Ingen patient är någon annans. Varje patient är vår patient. Vi har möjligheten att följa upp alla och se till att ingen faller mellan stolarna. Låt oss samverka och vara kloka. Ha överseende med att vissa organisatoriska beslut inte blev så bra. Tillsammans kan vi förändra det till något bättre igen. Det är gott om vi med medicinsk kunskap och förståelse för kärnverksamheten tar på oss ledarskap.

Patienterna bryr sig inte om olika gränssnitt, organisationer, protokoll, uppdragsbeskrivningar, datasystem eller huvudmän. Patienterna vill ha kvalificerad hjälp och känna trygghet. Patient och anhöriga vill ha ett telefonnummer att ringa och veta att någon tar emot samtalet och ger hjälp.

Låt oss också våga se när vården ska ha en palliativ inriktning. Låt oss stödja varandra när svåra beslut ska tas.

Tänk så oändligt många möjligheter vi har under en dag. Oftast har vi möjlighet att gå ifrån och äta en god lunch med bestick på en ren tallrik. Vi kan även räkna med att det finns ett par rätter att välja mellan.

Tack även för IVO och Socialstyrelsen. Tack för att ni granskar verksamheter och styr upp rena felaktigheter om det behövs. Om vi alla har patientens bästa för ögonen så kommer de inte få mycket att göra. Låt oss fortsätta vara noggranna och bedriva vård förankrad i kunskap. Låt oss vara tacksamma över att de svenska läkarstudenterna är så duktiga och förstår att en av de viktigaste kunskaperna är att vara ödmjuk och inse att man inte kan allt. 

Låt oss inte heller glömma att det trots förebyggande insatser och god vård även i fortsättningen kommer att inträffa oväntade dödsfall i Sverige. Det tillhör livet att det någon gång ska ta slut och ingen kan veta när.

Väldigt många människor på vår jord saknar tillgång till god vård. De får hålla till godo med det som råkar finnas, och om man inte kan betala så kanske det får vara. Transporter saknas eller kostar för mycket och många går barfota. Vatten, grenar och annat bär man på huvudet. Värmen kan vara kvav och tryckande. Många saknar rent vatten, el och ett riktigt tak över huvudet.

Låt oss vara tacksamma över det vi har och tillsammans vårda och utveckla sjukvården i Sverige!