»Grufva dig icke öfver sjukdom, Landstinget hafver resurser«, står att läsa på ovan, till Läkartidningen, insända vykort.

Det kom ett vykort från en nöjd patient: »Tack för god vård!« Doktorn på privatmottagningen blev glad, i synnerhet som han var i extra stort behov av glada tillrop och uppmuntran just då.

Doktorn på privatmottagningen blev glad, i synnerhet som han var i extra stort behov av glada tillrop och uppmuntran just då. Han hade drivit sin mottagning sedan 1981, och landstinget hade just nekat honom att överlåta etableringsrätten till en kollega.

»Landstinget hade nog bättre resurser förr – eller var kanske mer konsekvent i sin ambition att ta hand om såväl patienter som läkare och sjukvårdsanställda«, tänkte doktorn, specialist i allmänmedicin.

Ärendet begärdes prövning i förvaltningsrätten, fick avslag, blev överklagat till kammarrätten, där det nu väntade på utslag.

»Blir det inget resultat där kommer ärendet att begäras prövning via EU-domstolen – för det är många kolleger som blivit nekade att överlåta sina etableringstillstånd«, tänkte doktorn och tittade återigen på det trevliga vykortet: En utslagen man på bår rullas in i en ambulans med vidöppna bakdörrar. Nedtill ett uppmuntrande tillrop, eftersom vykortet är en reproduktion från en svunnen, nästan bortglömd tid: »Grufva dig icke öfver sjukdom, Landstinget hafver resurser.«