Jag har en dröm om att

  • alla tilldelas/väljer en personlig allmänläkare
  • denna läkare har max tusen patienter att ansvara för enligt ett tydligt uppdrag
  • läkaren ska ha tillgång till en grupp kollegor att dela jour, semester, reflektioner och så vidare med
  • läkaren också bland annat ska ha tillgång till ett fast team med undersköters-ka, sjuksköterska, sekreterare, fysioterapeut, psykolog, dietist och arbetsterapeut då många patienter initialt, eller vid viss uppföljning, inte behöver träffa en läkare
  • företagshälsovården förstärks och har som mål att ta över sjukskrivningar som överstiger fyra veckor
  • läkaren har tillgång till ett välfungerande IT-system med inbyggt beslutsstöd/AI
  • videomöten ska vara integrerade i verksamheten, dels till patientkontakter, dels för att snabbt kunna konsultera särskilt utsedda specialister i öron-, näsa- och hals, hud, kardiologi med mera, som har fått i särskilt uppdrag att serva allmänläkare.

Om denna dröm går i uppfyllelse kan jag arbeta som jag önskar/älskar med helhetssyn och narrativ medicin. Den goda vården skapas i mötet med patienten. Om man som patient känner sig lyssnad på, och tryggt förvissad om en bra tillgänglighet och kontinuitet är det också lättare att själv ta ansvar för sitt liv och en hel del uppföljningar, till exempel via egna mätningar/appar etcetera. Då undviker vi också sannolikt många onödiga och kostsamma utredningar. Dessutom får vi mer tid till våra svårast sjuka patienter och till förebyggande arbete.

Var finns modet att vända skutan? Vilka politiker kommer först med en treårsplan för genomförande av listning och parallellt med det rekrytering av fler allmänläkare? Båda måste göras samtidigt. Om allmänläkarna känner att de kan göra ett meningsfullt arbete kommer fler att klara av att arbeta heltid, och samtidigt minskar sannolikt läkarnas sjukskrivningar. 
Med ett välavgränsat uppdrag, med listningstak och god ersättning, kommer det dessutom att vara lätt att locka hyrläkare och andra specialister att bli allmänläkare.

Vi är många allmänläkare som gärna berättar om hur underbart givande det kan vara att arbeta som allmänläkare enligt ovanstående premisser.

Jag har varit verksam som allmänläkare i 25 år och arbetar för närvarande på en arbetsplats med fantastiska medarbetare som gör allt för att skapa god vård och bra arbetsmiljö utifrån gällande förutsättningar. Alla drömmer vi dock om ett listningstak för att i framtiden kunna fortsätta att göra ett bra arbete.

Under mina år som läkare har jag mött många patienter. Promenader i naturen har alltid varit en viktig återhämtning och reflektionstid för mig. För fyra år sedan började jag fotografera under mina promenader. Jag kunde i naturen »hitta bilder« till mina reflektioner över patientmöten. Det har nu blivit över 300 bilder som jag samlat i en blogg som jag kallat »Doktor Doris betraktelser«. Bilderna kan ses som ett axplock från en allmänläkares vardag.

Doris betyder gåva, och det är verkligen en gåva att få ta del av så många patientberättelser.

Bloggen »Doktor Doris betraktelser«: https://doktordoris.wordpress.com