Illustration: Shutterstock/TT

I september 1967 gick Sverige över till högertrafik. Omläggningen var synnerligen väl förberedd. Visserligen hade en folkomröstning 1955 med överväldigande majoritet sagt nej till den rationella anpassningen till internationell verklighet, men 12 år senare hördes få protester. På hitlistors topp låg i flera veckor Telstars »Håll dig till höger Svensson«, välplanterad för att i alla medier framhålla fördelarna av högerkörning och med flera klassiska vitsar om olämpliga vänsterknäck och vänsterprassel. Omläggningen blev en administrativ succé, inga olyckor inträffade och alla blev nöjda.

För i alla tider har höger varit bra, me­dan vänster är riktigt illa. Redan Bibeln är full av hänsyftningar på höger och vänster. Faktarutan »Höger och vänster i Bibeln …« (se nästa sida) återger bara ett axplock. Och de riktigt vidriga krigarna i Bibeln är vänsterhänta:

 • Herren sände den vänsterhänte Ehud att stöta sitt svärd i den moabitiske kung Eglon, så att både klingan och fästet omslöts av fettet (Domarboken 3:22).
 • Strategen Joab går till rebelledaren Amasa och frågar: »Står det väl till med dig, min broder?« Därpå griper han skägget med höger hand och borrar in svärdet med den vänstra, »så att hans inälvor runno ut på jorden« (Andra Samuels­boken 20:9-10).

Även i folktron är vänster riktigt illa. Fakta­rutan (se nästa sida) återger några av de åtgärder man nödgades vidta för att hålla det onda borta genom att beveka eller bemästra det otäcka vänstra inflytandet. På vissa engelska slott fanns det till och med betjänter som kontrollerade att gästerna alltid steg in i huset med den högra foten först.  

Varför höger och vänster? Mekanismen bakom hänthetens lateralisering hos människorna är fortfarande oklar – bland aporna är fördelningen av den dominanta extremiteten 50–50, medan vi människor till 90 procent är högerhänta. Frågan om vänster- och högerhänthet har sysselsatt forskare under lång tid och i många olika sammanhang. Man har till exempel frågat sig om vänsterhäntheten har ökat genom en genetisk anrikning. 

På egyptiska pyramider och tempel finns ju mängder av inskriptioner, och många av dem visar hantverkare som arbetar med att bygga dessa monumentala byggnader. Man utgår från att konstnären har avbildat personerna så som de betedde sig när de höll i sina redskap, och kan på så vis räkna ut att ungefär 10 procent av dessa egyptiska byggnadsjobbare rimligtvis var vänsterhänta. 

Så ser det ut även i dag. Vänsterhäntheten tycks inte ha ökat under historiens gång. Däremot tycks det finnas två sorters vänsterhänthet: den extremt utpräglade, som inte är särskilt påverkbar, och den måttliga vänsterhäntheten, som kan konverteras till högerhandsanvändning utan större traumata – och som dessutom är ärftlig. En och annan är dessutom ambidexter, det vill säga »tvåhögrad«, vilket naturligtvis är en fördel, eftersom det innebär att man kan utföra finmotoriska aktiviteter med båda händerna. 

Tidigare låga prevalenssiffror i litteraturen för vänsterhänthet kan ha berott på att man tvingat barn att övergå till att nyttja den högra handen.

Finns det då några nackdelar med att vara vänsterhänt? Här har forskningen stormat rejält när en forskargrupp menat att vänsterhänta har en väsentligt förkortad livslängd [2]. Det finns i och för sig flera rimliga och tänkbara förklaringar till detta. Vid analys av olycksfall och skador under andra världskriget fann man i vissa studier en överrepresentation av vänster­hänta, vilket rimligtvis skulle kunna förklaras med att de flesta apparater, fordon och andra tekniska hjälpmedel är gjorda för högerhänta. Risken för fumligt handhavande eller skador är naturligtvis större om man inte kan trampa på pedalen med rätt fot, eller komma åt växelspaken med rätt hand. Men när dessa resultat publicerades stormade en mängd andra forskare ut och menade att data var feltolkade. I princip har man ju gått igenom stora statistiska material där höger- respektive vänsterhänthet har varit angiven och kört dessa databaser mot dödlighetsregister och då funnit en viss ökning efter korrektion för en rad »confounders«, det vill säga förvillande yttre omständigheter. 

Vänsterhäntheten skulle kunna ha en förklaring redan i fosterlivet. Det har spekulerats om huruvida hormonpåverkan genom till exempel testosteron redan under fosterlivet skulle kunna påverka den så kallade lateraliseringen. Detta har också tagits till intäkt för att förklara varför vänsterhänta möjligen skulle kunna ha ett nedsatt immunförsvar och därigenom vara känsligare för infektioner med åtföljande komplikationer.

Fantasin har blommat när det gäller att titta på vänsterhänthet: i tennis-, pingis-, cricket- och basebollvärldarna har man naturligtvis kontroll på vilka toppspelare som varit höger- eller vänsterspelare, och man har följt deras livslängd och i vissa – men inte alla – sammanhang kunnat konstatera att spelarna som ofta har en sportslig fördel av sin vänsterhänthet inte lever fullt så länge som sina högerhänta lagkamrater.  En av dem som engagerat sig i vänsterhänthetens betydelse är författaren och litteraturforskaren Niklas Schiöler, naturligtvis också vänsterhänt, EM-mästare i pingis före 20 års ålder [1].

Klart är att höger har ansetts vara den korrekta sidan, »the right thing« som det ju heter på engelska. I Indien är det, trots en stor medelklass som har vår svenska levnadsstandard, fortfarande ofint att lämna fram ett papper med vänsterhanden. Den anses oren eftersom det var den hand man en gång i tiden använde för att sköta sin intimhygien med. När det i de fattiga byarna inte fanns tillgång till toalettpapper fick man använda den vänstra näven för att blaska av stjärten med vatten ur en medhavd burk ute på de fält som tjänade som kollektiva avträden. 

Även i språkbruket är höger rätt och vänster fel:

 • »Left-handed diagnosis« = felaktig
 • »Left-handed compliment« = ironisk
 • »Left-handed marriage« = morganatiskt, utan arvsrätt
 • »Geht linkisch« = släpar benen efter sig
 • »Mit dem linken Bein zuerst aufgestanden« = vaknat på fel sida
 • »Rechtsanwalt« = advokat, men …
 • »Linksanwalt« = »brännvinsadvokat«

Men historien är full av synnerligen framgångsrika och briljanta vänsterhänta personer [3]. Leonardo da Vinci var dubbelhänt, möjligen efter en skada i ungdomen. Isaac Newton, Picasso, Chaplin och många andra kändisar har varit vänsterhänta, och 8 av USA:s 45 presidenter har varit vänster­hänta, en klar överrepresentation. Nätet är fullt av listor på kändisar av alla de slag (skådespelare, kulturpersonligheter, artister, politiker) som alla är vänsterhänta. Någon gång har häntheten ifrågasatts, när på foton vederbörande setts agera med höger hand, men det har då visat sig, att redaktören ibland av tekniska och utseendemässiga skäl spegelvänt bilden utan att beakta de hänthetskonsekvenser, som då uppstår.

Vänster i vardagen

Är man nu vänster- eller högerhänt kan man i allmänhet inte göra så mycket åt detta, och pedagogerna torde ha övergivit alla mera tvångsbetonade metoder att få nybörjare i skolan att byta sida. Det är säkert praktiskt så som vår värld fortfarande är utrustad att kunna använda högerhanden, framför allt för att skriva, men uppenbarligen har många vänsterhänta klarat sig bra i tillvaron.

Vanliga redskap, som saxar, tänger, konservöppnare med mera, är ofta utformade för högerhänta – men det finns butiker, som säljer prylar direkt anpassade för vänsterhänta. Och på nätet finner man recept på sushi att tillverkas för vänsterhänta eller hjälp med stickning för väns­terhänta.

Vänsterhänta i stridens hetta

Ferniehirsts slott i Skottland är hem för familjen Kerr, vars släktträd kan spåras tillbaka till dess ankomst i Storbritannien tillsammans med Vilhelm Erövraren år 1066. Det finns en lång historia av väns­terhänthet i familjen. Enligt legenden har många av Kerrs bostäder och slott så kallade Ferniehirst-konstruerade spiraltrappor, som går motsols i stället för de traditionella som går medurs. Detta gjorde det möjligt för den i stort sett vänsterhänta klanen att maximera sitt försvar. »Vänster-trappan« gjorde det lättare för dem att slåss samtidigt som det var en stor utmaning för alla som försökte erövra slotten med våld. Således upptäcktes en fördel för vänsterhänta soldater, och det blev tradition att utbilda alla vakter och soldater att slåss med vänster hand. Detta ledde till uttrycket »Kerr-handed« eller »corrie-fisted« för att beskriva någon som slåss vänsterhänt.

Man har diskuterat huruvida högerhänthet skulle innebära en fördel i stridens hetta. Eftersom hjärtat ligger på vänster sida i torax skulle högerhänthet innebära en fördel. Den så kallade »warfare shield theory« innebär att vapen i höger hand och skölden i vänster erbjuder ett större skydd för kroppen och ökar oddsen för överlevnad [4].

Vänsterhänthet i musiken

Oavsett om man är vänster- eller högerhänt: I orkestern spelar alla stråkar på samma sätt – annars uppstår krockar. Dock finns det bilder av Charlie Chaplin som vid solospel håller fiolen tvärtom. Men vid pianot förekommer förbluffande ofta musik som skrivits för bara den vänstra handen. Mer än 6 000 kompositioner kan härledas till mer än 800 tonsättare. En av de mest kända är Ravels pianokonsert för Paul Wittgenstein, som förlorade sin hög­ra hand efter en skottskada under första världskriget. Wittgenstein var förmögen och kunde beställa och väl betala många verk av sin tids mest kända kompositörer. Men han var inte ensam: många andra framstående pianister har beställt verk för sin vänsterhand. Orsakerna är i allmänhet skador på höger arm, överansträngning av den högra handen, som i allmänhet får arbeta hårdare i de flesta kompositioner, eller medveten färdighetsträning av den »undersysselsatta« vänstra handen.

Men lateraliseringen berör inte bara händer. Skräddare är väl bekanta med termerna PTH och PTV = penis till höger respektive till vänster vid tillskärning av snäva byxor. I dagens konfektionsindustri tycks problemet ha bortfallit, men många äldre skräddare minns fortfarande att det hörde till jobbet att efterfråga prefererad penislokalisation vid tillskärning av eleganta byxor.

Även om höger alltså är »right« = rätt, finns det undantag. Egyptiska statyer, tempelfriser etcetera som visar aktiva faraoner på marsch, återger alltid detta med vänster ben först. Och när en svensk soldat anträder vandringen på kommandot »avdelning framåt marsch« börjar han med vänster ben. Kan det vara för att den pendelrörelse i kroppen som uppstår leder till att höger arm samtidigt rör sig framåt?

Höger och vänster i Bibeln

Gamla testamentet:

Din högra hand, Herre du härlige och starke, Din högra hand, Herre, krossar fienden
(2 Mos 15:6).

… på hans högra sida brann i eld en lag
(5 Mos 33:2).

… Herren är på min högra sida för att jag icke skall vackla  (Ps  16:8).

… Så skall din högra hand lära dig underbara gärningar (Ps 45:5).

… sätt dig på min högra sida (Ps 110:1).

… din högra hand stödde mig (Ps 127:7).

… Hans vänstra arm under mitt huvud, den högra omfamnar mig (Höga visan 2:6 och 8:3).

Nya testamentet:

Kasta ut fisknätet på höger sida för lycka (Joh 21:6).

Jesus … på Guds högra sida (Mark 16:19).

Folktro om höger och vänster:

• Åt vänster förpassas det onda i trollgrytan

• Vid epilepsi: drick din urin, upptagen med vänster hand ur pottan

• Med vänster hand fördrivs det onda

• Näsblod stoppas med garnstump runt vänsterlillfinger

• Träd alltid in i huset med höger fot först

Nedan återges alla de sjukdomar och lyten som under vår historia har tillvitats de vänsterhänta [1]. Det vetenskapliga underlaget är dessvärre synnerligen bräckligt.

Vänsterhänthetens konsekvenser:

 • Aggressivitet
 • Albinism
 • Alkoholism
 • Allergier
 • Astma
 • Autism
 • Diabetes 
 • Drogmissbruk
 • Dyslexi
 • Dövhet
 • Efterblivenhet
 • Epilepsi
 • Födslostress
 • Förkortad livslängd
 • Försämrat immunförsvar
 • Hjärnskador
 • Homosexualitet
 • Hyperaktivitet
 • Kriminalitet
 • Kromosomskador
 • Känslosamhet
 • Lässvårigheter
 • Migrän
 • Muskeltrötthet
 • Neurologisk omognad
 • Neuroser
 • Olycksfall
 • Psykoser
 • Pubertets­försening
 • Reducerad födelse­vikt
 • Schizofreni
 • Självmords­benägenhet
 • Skelögdhet
 • Skolmisslyckanden
 • Sköldkörtel­problem
 • Språklig oförmåga
 • Stamning
 • Sängvätning
 • Sömnsvårigheter
 • Tobaksrelaterad död
 • Tvångstankar
 • Vegetarianism