Svenska motorcykelambulanser räddar liv i Afrika, där förlossningskomplikationer fortfarande skördar många liv. I många fall skulle modern, och kanske också barnet, klara sig om kvinnan bara kunde ta sig till en klinik i tid. I Sverige finns sedan några år tillbaka initia­tivet Eezer (hebreiska för hjälpare), och nu står 27 motor­cykelambulanser i utsatta områden i Afrika redo att ta kvinnorna till en klinik för att rädda liv.

Initiativtagaren till projektet är Lars Klingsbo. Han arbetar med en biståndsorganisation som bland annat jobbar mot kvinnlig könsstympning. Vid ett besök i Kenya i samband med ett uppdrag upptäckte han hur svårt det var för gravida kvinnor på landsbygden att ta sig till sjukhus eller hälsocentral när de fick komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Kvinnorna tvingades gå flera mil, eftersom vägarna till och från byarna var för dåliga för bilkörning.

Då föddes idén med motorcykelambulanser: en vagn som kopplas på bakom motorcykeln.

– Just transporten är en flaskhals. Med motorcykel går det att ta sig fram, och vagnarna kan vara placerade vid sjukhusen eller hälsoklinikerna, säger Lars Klingsbo.

Snart tillverkades den första prototypen, och i dag rullar 20 motorcykelambulanser i utsatta områden i Afrika.

I vissa delar av Afrika och Asien är mödra­dödlighet och perinatal barnadödlighet fortfarandehöga. Data från 2014 anger en mödra­dödlighet på 1 360 per 100 000 födslar i Sierra Leone och 693 i Demokratiska Republiken Kongo, jämfört med 4 i Sverige. Det finns nog ett mörkertal, då folkbokföringen ofta är ofullständig. FN:s mål för mödradödlighet i låginkomstländer ligger på 70 per 100 000 för år 2030.  

Många barn i byarna föds fortfarande i hyddor och enkla hus, ibland på golvet. Det går ofta bra, men när det inte går bra kan det vara en katastrof för både barn och mor. Anemi, preeklampsi och förlossningshinder som trångt bäcken hos tonårsmödrar är vanliga dödsorsaker. Utdragen förlossning kan leda till uro-rekto-vaginala fistlar. Det pågår lokala kampanjer från myndigheter för att kvinnorna ska söka mödravård under graviditeten och planera för förlossning på eller nära en sjukvårdsenhet. Här blir transporterna en central fråga.

En Eezer motorcykelambulans tar sig fram på stigar och i bäckraviner, och kan bäras över hinder och genom vattendrag och översvämningsområden. Till skillnad från en bilambulans är den dessutom ett billigt alternativ. Den viktigaste målgruppen är gravida kvinnor som behöver transport till klinik eller sjukhus. I vissa fall behövs vidaretransport från småkliniker till sjukhus för kejsarsnitt. Ambulansen kan även användas för andra akuta fall.

Konstruktionen har växt fram i samarbete med flera företag och efter upprepade resor till Afrika och test i Sverige och i fält. Mc-ambulanserna finns i Kenya, Tanzania, Burkina Faso, Burundi, Somalia och Tchad, och planer finns också för Demokratiska Republiken Kongo och Nepal. 

Vagnarna har byggts av volon­tärer i Sverige, och nyligen har de också börjat tillverkas på plats i Nairobi i Kenya där den framtida produktionen är tänkt att ske. De bygger på ett enkelt koncept med svetsad ram i fyrkantsprofiler, fjädring, stötdämpare och mc-hjul samt textilsits och tak för sol- och regnskydd. Tanken är att allt framöver ska produceras lokalt. 

Dragfordon är de enkla och billiga kinesiska eller indiska motorcyklar som är vanliga i Afrika. Motorcykeln förses med en draganordning med kula. Transporten är förvånansvärt bekväm för passageraren, som halvligger i vagnen. Till skillnad från en bil rör sig vagnen i alla ledder tack vare kulkopplingen. 

Personer från Eezer i Sverige åker regel­bundet på uppföljningsresor för att se att ekipagen används effektivt. Teamet placerar också nya motorcykelambulanser i områden där behov finns och där det finns en organisation och personer som kan ta ansvar för drift och finansiering. Projektet är fortfarande i uppbyggnadsfas med stort fokus på att ordna logistik, ägandeförhållanden, körschema, underhåll, finansiering och liknande. I många länder är det kyrkor som är huvudansvariga, i andra är det statliga kliniker.

Flera större och mindre svenska företag bidrar med finansiering både genom pengar och sakkunskap och handfasta insatser som körutbildning, ritningar, materialval, svetsarbeten, säkerhetsfrågor och utveckling av en app som via GPS registre­rar resorna. Allt arbete sker ideellt, både när det gäller de drivande personerna och de involverade företagen. En av de planer som finns är att kvinnliga motorcykelförare från Sverige ska utbilda kvinnor på plats i motorcykelkörning.