Goda råd vid skör benstomme.

En modern bok på svenska om benbiologi, belastningens betydelse för skelettets uppbyggnad och hållfasthet, inverkan av åldrandet och risker att drabbas av de – vanligaste osteoporosrelaterade frakturerna? Lägg därtill behandling och förslag till evidensbaserade träningsmetoder för att förebygga strukturella och kvantitativa benförluster, rehabilitering efter dessa frakturer och balansträning för att minska risken för fall. Kan det vara något?

Bokens författare är alla välrenommerade forskare och kliniker inom sina respektive områden.

Innehållsförteckningens 11 kapitel med rubriksättning är relevant. Texten är välskriven och håller genomgående hög vetenskaplig standard. Det är befriande få exempel på upprepning av text, som är så vanligt när flera författare är inblandade i olika kapitel med närstående ämnesområde. Möjligen hade ett flertal förkortningar kunnat förklarats på en inledande sida, då de ibland saknas i texten.

Tydliga figurer, tabeller och faktarutor underlättar läsningen. Betydelsen att identifiera patienter med särskild risk, såsom patienter som drabbats av fraktur, och att skapa en organisation, sk frakturkedja, för utredning och ev behandling framhålles. Rikliga bildsekvenser på övningar lämpliga som både balans och muskel- och byggande är instruktiva och har visat sig effektiva i studier. Kanske hade bildmaterialet blivit mer realistiskt om personerna som agerat på bilderna motsvarat den aktuella patientgruppens ålder?

Referenser till väsentliga påståenden är relevanta och referenslista till varje kapitel ger möjlighet till fördjupning.

Handfast vägledning för riskbedömning och ställningstagande till »När, Var och Hur« åtgärder ska övervägas är inte målsättningen med denna bok. Det får bli uppgift för Socialstyrelsens kommande revision »Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar« och Läkemedelsverkets »Ny rekommendation för läkemedelsbehandling vid osteoporos för att förhindra benskörhetsfrakturer, 2020«.

Det nya denna bok framför allt bidrar med är att informera om illustrerade metoder att med evidensbaserad fysisk aktivitet minska risken för fraktur och med riktad rehabilitering minska morbiditeten(mortaliteten?) efter osteoporosfrakturer.

Vilken är målgruppen för denna bok? Alla med verksamhet där de möter människor som har risk för eller patienter som har drabbats av konsekvenser av nedsatt muskelstyrka och balans och skeletthållfasthet, såsom fysioterapeuter, allmänläkare, endokrinologer, ortopeder, geriatriker, patienter m fl.