Vi översvämmas av goda råd för att hantera pandemismittan. På nätet finns en uppsjö av råd som – utöver hygien – handlar om avstånd, och alla betonar de 2 meter som säkerhetsdistans. Det görs med bilder på måttband, hjärtan, blommor, bollar, cyklar med mera.

Svårslagna är tipsen med avstånd på »minst en älg« (från Jämtland förstås!), en flaxande svan (eller vildgås?, norra Sverige) alternativt »två getter« eller »bredden på två tjädertuppar« (Skåne!). Svårt att ta till sig om man bor i stan …

En stor Stockholmsgalleria vill förstås inte vara sämre och tar utöver alla slitna bilder som hjärtan och måttband till tipset »Håll en flygvärdinnas vingbredd – 2 meter«.

Det är en smula oklart varför just flygvärdinnorna likt i julsången »brer ut sina vita vingar«, men ännu mera oklart är hur man räknat ut att flygvärdinnor har en vingbredd på 2 meter. Dessutom visar bilden en »vingbredd« på damen som i utfläkt tillstånd verkar peka på långt mer än föreslagna 2 meter.

För att klargöra denna väsentliga fråga kontaktade undertecknad den närstående kvinnliga vänkretsen i de åldrar (43–77 år) som i dag ungefärligen motsvarar den hos yrkesaktiva flygvärdinnor. Resultaten (medelvärde och variationsvidd) framgår av tabellen nedan.

BMI (kg/m2) heter ju även Quetelets index (efter en belgisk socionom/astronom/statistiker från 1800-talets mitt.) Jag hade ju gärna sett kvoten vingbredd/längd gå till historien som »Rössners index«, men, men … På nätet finns redan »apindex«, som dock bara anger i cm och absoluta tal hur mycket längre/kortare vingbredden är än längden. Siffrorna uppgår till plus/minus några få centimetrar, men någon berättar på nätet att om man tecknar av människor är längden ungefär som vingbredden, alltså kvoten 1,0. Det stämmer väl med data nedan. Och kvinnan med högsta Rössners index 1,07 visade sig vara en gammal tävlingssimmare. (Vi har för övrigt varit gifta i snart 50 år.)

Gallerian ville väl, men tänkte fel.