Lotten Trybom cirka år 1900, när hon är i 40-årsåldern och har slutat föda barn.

Föräldrar var Charlotta (Lotten) Carlsdotter, född den 12 februari 1859 på Stora Askö i Tjust skärgård, Kalmar län, död den 24 januari 1936, och Nils Peter Trybom, född den 21 augusti 1854 i Lofta socken, Kalmar län, död den 23 februari 1933. Nils Peter arbetade som förman vid ett skogsbolag, och familjen fick därför flytta när avverkningsplatser ändrades. De hamnade så småningom i Östergötland: först utanför Kisa och sedan i Norrköping. Sin första bostad, en fastighet på Norrlandet utanför Västervik, behöll de som sommarbostad.

Samtliga sex tvillingfödslar är väl belagda i kyrkoböckerna. Tre av dem var samkönade, men det är omöjligt för oss att veta om de var enäggs- eller tvåäggstvillingar. Av de tolv tvillingarna dör fyra i späd ålder; en, Josef, drunknar som tonåring och en, Sigurd, avlider i spanska sjukan vid 32 års ålder. Samtliga dessa är av manligt kön. En tvilling avlider vid 56 års ålder, medan resterande fem blev mellan 75 och 97 år gamla.

Nio av de totalt 14 barnen nådde vuxen ålder och bildade egna familjer. Sammanlagt fick de 19 barn. En av tvillingarna (Eva) fick ett par tvillingflickor. Dessutom hade Lottens syster Clara fött ett par tvillingpojkar. Några ytterligare tvillingar i släkten känner vi inte till.

Cirka en av 85 förlossningar är en tvillingförlossning. Studier har visat att den som fött tvillingar en gång har dubbelt så hög chans (eller risk) att få tvillingar igen. Man har spekulerat i om det finns en särskild gen för tvillingar. Det har framkastats att en del kvinnor skulle vara programmerade att släppa ifrån sig flera ägg under ägglossningen. Fenomenet kallas hyper-ovulation, vilket skulle innebära en ökad sannolikhet att få tvåäggstvillingar.

Vad multipla tvillinggraviditeter än beror på vågar vi påstå att det måste vara ett rekord att föda sex par tvillingar, och detta i en tid långt innan IVF och andra fertilitetsfrämjande behandlingar fanns att tillgå. Är det kanske också något av rekord att föda fem tvillingpar på rad? Det är också intresseväckande att 8 av de 12 tvillingarna överlevde spädbarnsåret under en period i vår historia då spädbarnsdödligheten var hög. Det är imponerande att Lotten orkade med alla graviditeter och tvillingfödslar, och inte minst att sedan ta hand om alla barn. Kanske tog hon hjälp i religionen, som kom att spela en stor roll i familjen. Exempel på detta är att tvillingparen mestadels fick namn med biblisk anknytning. Äldsta dottern Linnéa, vår mormor, fick sluta skolan efter 4:e klass för att hjälpa till att passa sina småsyskon. Trots alla påfrestningar fick Lotten ett långt liv. Hon var nästan 77 år när hon avled, tre år efter sin make. Åtta av hennes barn var då fortfarande i livet.

Vi, som nedteckat detta, är barnbarnsbarn till Lotten Trybom. Vi har vuxit upp med berättelsen om alla tvillingar och har alltid varit fascinerade av detta märkliga levnadsöde.

Alla tvillingpar

1: Gerhard (Georg) och Sigurd, födda 1886-01-03 i Lofta socken. Georg avlider 1966-09-05. Sigurd avlider 1918-11-12.

2: Adam (Kalle) och Eva, födda 1887-10-20 i Lofta socken. Kalle avlider 1964-12-19. Eva avlider 1943-09-26.

3: David och Daniel (Helge), födda 1890-09-03 i Lofta socken. David avlider 1891-05-01, knappt 8 månader gammal. Helge avlider 1973-08-04.

4: Josef och Maria (Maja), födda 1893-09-18 i Lofta socken. Josef avlider 1912-03-03. Maja avlider 1969-04-07.

5: Isak och Rebecka (Alba), födda 1895-11-28 i Västra Eneby, Norrköping. Isak avlider 1896-08-16, 8 månader gammal. Alba avlider 1993-04-10.

6: Odöpta tvillingpojkar, födda och döda 1899 i Västra Eneby.