Boken »Vårt bidrag om vår tid 2021 till framtiden«.

I boken beskriver man den vård som har bedrivits på Margaretahemmet i Knivsta sedan starten 1915.

– Jag tyckte att det var ett spännande initiativ med en tidskapsel och ville hitta ett sätt för oss på Knivsta läkargrupp att både beskriva vår del i dagens sjukvård och hur det sett ut historiskt, säger Monika Leissner, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Knivs­ta läkargrupp, Praktikertjänst, i ett pressmeddelande.

– Arbetet med boken har varit väldigt förenande för oss, samtidigt som den har gett perspektiv på primärvården och hur mycket den faktiskt förändrats på bara tio år. Sökorsakerna har ändrats, vi har nya folksjukdomar, vi har personalbrist och vi arbetar allt mer digifysiskt, säger Monika Leissner, som själv ansvarat för både texter och redigering.